LidéMěsta & regiony ČR

Anketa: Jak měřit turistickou návštěvnost měst

Městům se daří. European Cities Marketing oznámil nedávno globální navýšení přenocování v evropských městech o 4,2 % v celkovém počtu 373,9 milionu přenocování. Nejvyšší nárůst přenocování v porovnání s minulým rokem zaznamenaly Madrid (+12,8 %) a Berlín (+9,1 %), mezi dalšími, Budapeští, Vídní a Římem, měla nejlepší výsledek Praha (+7 %). Počet přenocování je jedním z běžných ukazatelů v zahraničí. Stačí však vždy?

Ilustrační foto Zdroj.: Deymos.HR/Shutterstock
Ilustrační foto Zdroj.: Deymos.HR/Shutterstock

Měření návštěvnosti českých měst, jejichž návštěvnost je přinejmenším stabilní či stoupá, je však věc trochu ošemetná. Český statistický úřad, který udává ty osoby, které strávily v místních hromadných ubytovacích zařízeních aspoň jednu noc, je základem, jeho ukazatele nejsou však vždy a všude zcela vypovídající. Někdy možná chybějí i informace o jeho možnostech. V řadě našich měst se sleduje také návštěvnost informačních center, návštěvnost památek a dalších vyhledávaných míst. Počty přenocování mnohdy ovlivňuje postoj hoteliérů ke svěřování konkrétních čísel, ne všude mohou vypovídat pobytové taxy.

A jak se potýkají s návštěvností a jejím měřením další naše města? Z odpovědí jsme vybrali:

 

03-01Dana Dobiášová

České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

 

ČSÚ využíváme dlouhodobě ke zjišťování statistických dat cestovního ruchu a s krajskou pobočkou v Českých Budějovicích máme velmi dobrou spolupráci. Dále spolupracujeme s Jihočeskou univerzitou na získávání údajů o profilu návštěvníka města (dotazníková šetření a jejich následná zpracování). A v neposlední řadě využíváme vlastních možností, jako jsou tržby v TIC, poplatky za ubytovací kapacity a rekreační poplatky. Návštěvnost se statisticky odhaduje na 300–400 tisíc návštěvníků ročně, což se dlouhodobě nemění. Necelá polovina se ubytuje.

 

Ing. Jitka Ettler Štěpánková03-02

Karlovy Vary

ředitelka Infocentra

Využíváme data ČSÚ, který nám zpracovává čtvrtletní přehledy o návštěvnosti města. Z pohledu počtu klientů došlo v roce 2015 v hromadných ubytovacích zařízeních k nárůstu počtu klientů o 9 %, počet přenocování se snížil o 8 %. Je to dáno změnou struktury klientely, kdy dochází ve městě k poklesu příjezdů ruských klientů se zájmem o dlouhodobější pobyty a nárůstu počtu klientů z ČR a Německa, kteří však preferují kratší pobyty. Potěšující je návrat českých klientů a prodloužení průměrné délky jejich pobytu. Věříme, že nárůst domácí klientely bude pokračovat i letos.

 

03-03Mgr. Karin Vykydalová

Olomouc

vedoucí oddělení cestovního ruchu Magistrátu města Olomouc

V roce 2015 návštěvnost města Olomouce vzrostla o 17 %, taktéž počet přenocování vzrostl o 14 %. Bohužel se nám zkrátila doba pobytu hostů z 1,8 dne z roku 2014 na 1,7 dne. Dle předběžných informací lze očekávat nárůst hostů i v 1. pololetí 2016. Město Olomouc od roku 1995 až do loňského roku zpracovávalo statistiku ubytování samo, od roku 2015 spolupracujeme při získávání dat se Českým statistickým úřadem. Ke změně došlo i z toho důvodu, že oproti dřívější době se ČSÚ podařilo zapojit téměř všechna ubytovací zařízení do sledování. Pro ubytovací zařízení není povinností nahlašovat počet ubytovaných hostů do doby, než je k tomu ČSÚ vyzve.

Co se týká dalšího sledování návštěvnosti – Informační centrum Olomouc si tyto statistiky zpracovává samo, u návštěvnosti památek jsou to přímo provozovatelé památek, kteří si návštěvnost vyhodnocují. Tyto data pak poskytují i nám. Výsledky statistik ovlivňují zacílení propagace města.

 

Ing. Markéta Dedková03-04

Ostrava

Magistrát města Ostravy

Primární jsou pro město Ostrava data z Českého statistického úřadu. Navíc využíváme hodnoty k počtu přenocování v ubytovacích zařízeních (v návaznosti na poplatek z ubytovací kapacity – obsazená lůžka). Tato data získáváme z odboru financí a rozpočtu magistrátu. Informace o návštěvnosti nám také zasílají některá kulturní zařízení (Vítkovice Aréna a Ostravské výstavy), nicméně ne všechna a ne pravidelně. Je také pravda, že některé údaje ČSÚ se od našich liší.

 

03-05Ing. Petra Pacholíková

Turistická oblast Pardubicko

koordinátor cestovního ruchu

Ukazatel návštěvnosti je jednou z potenciálních priorit pro celou oblast, nikoliv pouze pro jedno město nebo obec. V rámci statutárního města Pardubice se provádí monitoring návštěvnosti akcí a památek, často se spoléhá na odhad a na údaje ČSÚ. Nová koncepce cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko předkládá návrhy na částečné odstranění těchto nedostatků pomocí dotazníkových šetření. V rámci Turistického informačního centra se používají statistiky za pomoci počítadla průchodu, návštěvnosti FB stránek, hlavní webové stránky informačního centra – www.ipardubice.cz – a statické stránky www.pardubicko.info a www.visitpardubice.com.

 

Mgr. Tomáš Jeník03-06

Ústí nad Labem

Informační středisko města Ústí nad Labem

Nevyužíváme sledování ČSÚ. Sleduje statistiku ubytování v nejmenším rozlišení pro turistickou oblast (České Středohoří a Žatecko), my bychom potřebovali alespoň okres, když už ne samotnou obec. Sledujeme návštěvnost našeho informačního střediska, která díky rozšiřování kvalitních služeb každoročně stoupá, děláme také statistiku návštěvnosti turis­tických cílů. Statistika návštěvnosti v ubytovacích zařízeních se potýkala mnohdy s neochotou subjektů.

Statistiky ČSÚ jsou jistě věrohodné, ale jak jsem již uvedl, nejsou podrobnější pro jednotlivé obce či okresy. Naše vlastní sledování návštěvnosti turistických cílů však nedokáže spočítat celkovou turistickou návštěvnost ve městě, odhalí jen nárůst či pokles. Do budoucna se počítá se zavedením poplatku z ubytovací kapacity, případně poplatku za rekreační pobyt, který by byl dalším zpřesňujícím indikátorem.

 

[box]

Experiment Plzně

Zajímavou novinkou je experiment města Plzně. Její městská organizace Plzeň Turismus si za účelem zpřesnění údajů o návštěvnosti města nechala zpracovat analýzu signálních dat mobilních operátorů. „Jednotná metodika, kterou by bylo možné spočítat celkovou návštěvnost destinace včetně jednodenních návštěvníků, na celostátní úrovni doposud neexistuje. Bylo třeba najít nový způsob získávání relevantních dat,“ vysvětluje Zuzana Koubíková, ředitelka Plzeň Turismus na portálu Visit Plzeň. Plzeň se tak stala prvním městem, které si nechalo zpracovat analýzu v takovém rozsahu. Podařilo se to i díky tomu, že zde dokázali nastavit způsob měření a filtry tak, aby byla výsledná data co nejpřesnější.

03-07Získaná data potvrdila i slabiny údajů ČSÚ. Souhlasily s počty zahraničních turistů, kterých se v Plzni podle ČSÚ ubytovalo v roce 2015 přibližně 160 tisíc, ale rozcházely se s domácími turisty. „Tuzemských nocujících podle mobilů evidujeme přes 380 tisíc, což je několikrát více, než uvádějí data ČSÚ. Jedním z důvodů může být i to, že celá řada domácích turistů při návštěvě Plzně přespává u svých příbuzných či známých. Tento trend jsme sice dlouhodobě sledovali v návštěvnických průzkumech, nicméně přesná data doposud chyběla,“ dodává Zuzana Koubíková. Díky využití signálních dat mobilních operátorů se tak podařilo spočítat také jednodenní návštěvníky a turisty, kteří volí jinou formu ubytování, než jsou hotely a penziony.

Z návštěvníků jsou počítáni jen ti, pro které Plzeň není místem jejich obvyklého pobytu. Nezapočítávají se ani lidé dojíždějící za prací či studiem, ale ani ti, kteří za jedno čtvrtletí navštívili Plzeň více než sedmkrát. Analýza vyloučila i tranzit. To podstatné je, že tento způsob měření návštěvnosti umožňuje detailnější sledování různých aspektů návštěvnosti zejména u domácích návštěvníků, jejichž důvody pobytu jsou pestřejší. Vyplynul například vliv kulturních akcí, kdy je možné sledovat počty osob v jednotlivých dnech, údaje o místech původu návštěvníků, četnosti jejich návštěv atd. To vše může napomoci zefektivnění marketingu cestovního ruchu. Z celkového počtu 3,4 milionu návštěvníků bylo více než 2,8 milionu jednodenních. Přibližně 540 tisíc turistů strávilo v Plzni minimálně jednu noc.

[/box]

Marta Jedličková

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button