ANKETA: Finance a investice očima regionů

O financích se hovoří vždy a hovořit bude. O tom, že chybějí či jsou nebo nejsou vždy dobře investované. Chtěli jsme znát pohled těch, kteří přicházejí v regionech na krajských úřadech, úřadech Regionální rady a dalších institucích do styku s požadavky na finanční prostředky z Regionální operačních programů (ROP), krajských dotací a dalších zdrojů. V odpovědích na otázku, které finanční prostředky na cestovní ruch považují ve finále za nejlépe investované, převládaly věcné názory.

Letištní hala letiště Karlovy Vary – Evropský fond pro regionální rozvoj Foto: Archiv KK

Letištní hala letiště Karlovy Vary – Evropský fond pro regionální rozvoj Foto: Archiv KK

Ilona Šnebergerová z KÚ Plzeňského kraje to říká jasně: „Nejlépe investované prostředky jsou ty, které podpoří cestovní ruch a přinesou finance zpět do regionu zvýšenou návštěvností, zlepšením služeb, zvýšením atraktivity destinace, rozšířením pracovních míst. V každém případě to musejí být aktivity smysluplné, které mají zpětnou vazbu.“ Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism, upozorňuje, že jestliže evropské prostředky umožnily realizaci řady významných projektů, které jistě ovlivní do budoucna rozvoj cestovního ruchu, jsou i krajské dotace menšího rozsahu pro řadu příjemců důležité.

„Některé veřejné aktivity by bez pravidelného dotování z krajských rozpočtů nebylo možné vůbec realizovat.“ Z dotačních titulů je pro Vysočinu nejpřínosnější ROP, ale nelze zapomínat, dodává Tomáš Čihák, že i samotní podnikatelé v cestovním ruchu pravidelně investují své finanční prostředky na zlepšení infrastruktury a služeb. Radim Adamec, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚ Karlovarského kraje, upozorňuje právem, že intenzita a efekt využití finančních zdrojů vždy záleží na kvalitě příprav a preciznosti provedení zvoleného projektu.

„A to vše je úzce spojeno s lidskými zdroji, s jejich praktickými a teoretickými znalostmi se zpracováním projektu a adekvátní profesní klasifikací pro zvolený cíl projektu. „Prostředky z ROP určitě přinesly mnoho dobrých projektů,“ říká, „ale celkově si myslím, že peníze nebyly vždy využity jen na to, co bylo potřeba, a vznikla i řada nesmyslných projektů, u nichž se musí nyní řešit jejich udržitelnost.“ Eva Hornová, vedoucí oddělení cestovního ruchu KÚ Libereckého kraje, shrnuje zkušenosti takto: „Osobně si myslím, že výhodně vynaložené finance jsou takové, které ukazují na provázanost a systémovost, a je jedno, zda budou z Evropy, kraje či jiných dotací. Každé území by mělo mít stanoveny priority rozvoje cestovního ruchu a zároveň rozdělené kompetence a plnění. Na to lze navázat i způsoby čerpání financí. Nesmyslné „všichni dělejme vše“ se neosvědčilo. Vidina „relativně snadno získaných zdrojů“ často vedla i k nesmyslným projektům, které nemají žádné zakotvení ve strategických dokumentech území a došlo tak pouze k čerpání bez výrazného navazujícího a udržitelného efektu pro celé území.“

Muzeum řemesel v Kolovči – dotační program PK Autor: Jiří Koptík

Muzeum řemesel v Kolovči – dotační program PK Autor: Jiří Koptík

Alena Křetínská, vedoucí oddělení cest. ruchu KÚ Olomouckého kraje, připomíná, že „cestovní ruch je navíc specifický tím, že finanční prostředky vložené do jednoho subjektu většinou výrazně ovlivní hned několik dalších. Tato synergie je pro zdravou ekonomiku regionů velmi důležitá. Olomoucký kraj se snaží využívat co nejlépe jak prostředky z EU, tak z krajského rozpočtu. V programovém období EU 2007–2013 jsme využili všechny výzvy do oblasti cestovního ruchu, kde žadatelem mohl být kraj. A realizace těchto projektů byla pro kraj velkým přínosem.“

Renata Škrobálková, tisková mluvčí Úřadu regionální rady Střední Morava, řídícího orgánu ROP pro Olomoucký a Zlínský kraj, dodává: „Prvotní poptávku v oblasti cestovního ruchu jsme naplnili rozvojovými projekty. Nyní se snažíme výzvy více cílit tak, aby byl region z pohledu cestovního ruchu atraktivní, ne pouze „posetý“ hotely a penziony. Aby zde byly možnosti pro letní i zimní aktivity, ale také pro kulturní zajímavosti a tradice související s regionem. Co se týče budoucího využití projektu, příjemci se v projektových žádostech zavazují k tzv. udržitelností, tj. k tomu, aby byl projekt využíván danou cílovou skupinou a plnil v regionu užitek. Pokud to příjemce neplní tak, jak se zavázal ve smlouvě o poskytnutí dotace z ROP Střední Morava, může mu být dotace v průběhu tří let od ukončení realizace projektu krácena nebo úplně odebrána.“

Na další okolnosti, které mohou ovlivnit projekt pro ROP, upozorňuje Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Jihomoravského kraje: „Pro Jihomoravský kraj jako předkladatele projektů je důležité správně zúřadovat předkládané projekty. Není to jednoduchá záležitost, neboť pravidla čerpání jsou velmi přísná a administrativně náročná. Navíc se na stejnou věc v průběhu času mění právní výklad, který však je v rámci auditů vyžadován s retrospektivní účinností. Znamená to, že se věci minulé předkládané podle tehdejších výkladů posuzují dle dnešních stanovisek. Využití projektů je i do budoucna ošetřeno nastavením udržitelnosti projektu. Kromě ROPu Jihovýchod má Jihomoravský kraj i své dotační tituly, například na podporu informačních středisek, pro začínající podnikatele atd. Zájem je o všechny dotační programy.“

Odpovědi na otázku, zda se mění kvalita předkládaných projektů žadatelů o finanční prostředky, se většinou shodovaly. Radim Adamec to formuluje slovy: „Kvalita se zvyšuje a je vidět, že určité zkušenosti z minulých období se promítají částečně i do zvolených záměrů financování. Žadatelé už pochopili, že větší šanci mají projekty, které přinesou efekt i v budoucnu.“

Ilona Šnebergerová uvádí také pozitivní zkušenosti z postupných kroků. Dotační program Podpory venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji je vyhlašován již 10 let. Mnoho zájemců podává žádost opakovaně. Jako například vlastník barokního státku v Záluží u Stodu či rodinné muzeum řemesel v Kolovči.

Mnohé věci a přístupy se zdají být velmi logické a jednoduché. Ale i tyto jednoduché věci mnohdy narážejí na překážky. Sázejme však vždy na ně.

maj

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..