Zprávy

Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm – výstava Dialog


Nová výstava s názvem Dialog, která bude k vidění od 18. září do 16. října 2019 v Galerii Českých center, tvoří hlavní součást multižánrového uměleckého projektu Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm financovaného v rámci programu Evropské unie „Evropa po občany“.

Foto: Věra Roubalová Kostlánová / Česká centra

Pražská výstava (Dialog) prezentuje nejen pohled na rok 1989/Sametovou revoluci očima lidí, kteří danou etapu osobně zažili, i těch, kteří se narodili až poté, ale také, jak se tyto události odrážejí do dnešní doby a jak jsou vnímány v celkovém vývoji k demokracii ve střední Evropě a členství v EU. Vlastní projekt sestává z několika částí a vedle výstavy zahrne také koncert nebo přednášky. Hlavním garantem evropského projektu a současně organizátorem výstavy Dialog jsou Česká centra.

Česko vede v Rytířské „Dialog“
Výstava dvanácti portrétů osobností a dvanáct rozhovorů nejen na téma „Jak vnímáte rok 1989?“ Vlastní pohled na historický mezník soudobých českých dějin zachycuje literární dokumentaristka Barbora Baronová v poutavých rozhovorech se Sašou Uhlovou, Zbigniewem Liberou, Zuzanou Mistríkovou, Alešem Palánem, Antoninou Krzyston, Vladimírem Michalem, Věrou Roubalovou Kostlánovou, Andrzejem Jagodzinskim, Terezou Nvotovou, Milošem Rejchrtem, Dorotou Maslowskou, Peterem Kalmusem. Oslovení respondenti patří ke kulturním osobnostem ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Byli přímými aktéry či pozorovateli společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie. Nyní vyjadřují své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy. Postojově, generačně i genderově rozmanité hlasy připomínají a komentují rozhodující okamžiky a historické etapy ovlivňující svým významem celý region – vznik Charty 77, šestadvacet let trvající pontifikát Jana Pavla II., zrod polského hnutí Solidarita, sametovou revoluci, nástup prezidenta Václava Havla, rozdělení Československa, období mečiarismu, leteckou tragédii u Smolenska, ale i loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Foto: Česká centra

Ondřej Černý, generální ředitel Českých center, vedoucí projektu: „Virtuální vzájemný dialog dvanácti osobností, který se promítá do koncepce celé výstavy, představuje originální prvek. Oslovení respondenti pocházejí ze tří různých zemí. Jejich pohled je utvářen vlastními prožitky, vlastní optikou události podložené osobní zkušeností, intuicí a především prostředím, ve kterém „tady a teď“ reálně žijí. Hranice dob reálného socialismu, sametové revoluce a dnešní svobodné doby plné otázek a chybějících odpovědí se prolínají, narážejí do sebe či se doplňují. Jedno je však přítomné neustále: imperativ ručení vlastní osobností. V tom spatřuji hlavní poselství této jedinečné výstavy.“

Všech dvanáct osobností přizvaných k dialogu reflektuje podstatné změny v mezilidské rovině (ať už vlivem rostoucího blahobytu, nebo nástupu nových technologií) a zpracovává zmíněná témata i ve své vlastní práci prostřednictvím filmu, hudby, literatury, výtvarného umění, vydavatelské praxe, performance a happeningů, přednášek nebo novinových článků, čímž ve své domovině nastoluje potřebný intelektuální diskurz. Vyrovnaný dialog totiž znamená svobodu, podle organizátorů je právě tato ambice hlavním přínosem celé výstavy: vybízí k započetí dialogu ve společnosti. Nabízí totiž podnětné názory a témata – a to v podobě 12 citací, 33 interaktivních myšlenek, zvukové instalace a katalogů obsahujících rozhovory s jednotlivými osobnostmi. Umělecky jsou tyto osobnosti zachyceny na fotografiích Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situacích, jež mají jistou provázanost s jejich životy a obsahem rozhovorů, které vedla Barbora Baronová. Výstava měla svou premiéru na Slovensku v Bánské Šťiavnici (Galerie Josefa Kolára – Bánská Stanica Contemporary, duben–červen 2019), následovalo polské uvedení v Bialystoku (Univerzita v Bialystoku – Galeria Arsenal duben–květen 2019) a nyní se dostává do pražské Galerie Českých center.

Doprovodný program projektu

Přednáška: Publikování v době totality

Samizdatová literární tvorba byla během komunistického období důležitým médiem pro šíření svobodného myšlení. Spisovatelé, kteří byli v komunistickém období zakázaní, odborníci na literaturu a současní spisovatelé ze západní Evropy budou sdílet své názory a srovnávat perspektivy v rámci přednášek o publikování literatury v době totality, jejím zapojení do politiky a společnosti. Tyto přednášky doplněné o diskuzi doplní výstavu v Polsku, na Slovensku a v Belgii.

Koncert: Úloha undergroundu v hudbě

Třetí část projektu se věnuje zkoumání role hudebníků jako klíčových aktérů občanské společnosti, a to nejen v Československu před rokem 1989 a po něm. V rámci této části projektu se uskuteční přednáška a koncert v Praze a v Bruselu.

Pražský koncert v Divadle X10 10. října, kde společně zahrají kvartet v čele s Emilem Viklickým a belgičtí hosté z Jazz Station Big Band, Stéphan Mercier a Francois Decamps, bude doprovázen figurativní malbou Frances Sander.

Pavel Klusák naopak v Galerii Českých center 24. září pohovoří o úloze hudby v občanské společnosti a roli undergroundových hudebních skupin v komunistickém Československu, kde byly nezávislé hudební produkce zakázány a aktivističtí hudebníci pronásledováni.

Na koncert v Bruselu, který se koná v Divadle Marni 11. září, v rámci kterého si společně zahrají muzikanti bruselského hudebního tělesa (Jazz Station Big Band) a pozvaní jazzoví sólisti z České republiky Emil Viklický, Petr Kalfus a Miroslav Hloucal, bude navazovat debata odborníků na jazzovou historii Petra Vidomuse a Matthiase Heymana.

Konference v BOZAR
Projekt vyvrcholí závěrečnou jednodenní konferencí 27. října v BOZAR – Centre for Fine Arts v Bruselu pod názvem REVOLUTION IS NOT GARDEN PARTY. Zaměří se na témata, týkající se výročí 1989 a 2004 (vstup do EU). O těchto hlavních tématech, a zejména o občanské angažovanosti v evropské politice v roce 1989 a dnes budou diskutovat zástupci politického života, spisovatelé, výtvarníci, hudebníci, novináři, studenti i osobnosti, které poskytly rozhovory pro publikaci, která je základem výstavy Dialog. Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm. Tato jednodenní konference bude obohacena o výstavy a filmové projekce.

www.czechcentres.cz

 

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button