LidéRozhovory

Aleš Pangrác: Všem nám jde o totéž

Reogranizace, která před časem proběhla v agentuře CzechTourism, s sebou přinesla i vznik nového odboru regionální partnerství a vztahy B2B. O tom, čím se tento útvar zabývá, jaké jsou jeho dosavadní výsledky a co plánuje do budoucna, jsme si povídali s ředitelem tohoto odboru Mgr. Alešem Pangrácem.

Foto: archiv CzechTourism
Foto: archiv CzechTourism

Tento odbor v agentuře CzechTourism dříve nepůsobil. Jaké byly důvody jeho ustavení a čím přesně se zabýváte?

Vzhledem k tomu, že rokem 2014 skončilo rozpočtové období s přílivem peněz z evropských fondů, bylo jasné, že už nic nebude jako dřív a že je nutné nastavit nová pravidla a způsob fungování. Musela se hledat cesta, jak se domluvit s partnery na spolufinancování, na sdružování prostředků v cestovním ruchu. Proto v květnu 2015 vznikl tento odbor, do něhož jsem jako ředitel nastoupil loni v srpnu.

Už z názvu odboru vyplývají jeho dvě nejdůležitější poslání. Na jedné straně je to regionální partnerství, které jsme navázali se všemi sedmnácti turistickými oblastmi, tedy čtrnácti kraji a Šumavou, Krkonošemi a Českým rájem jako turisticky významnými cíli. Každá tato oblast má svého koordinátora, po vzniku odboru jsme s nimi navázali kontakt a vyzvali je, aby formulovali, co jim v aktivitách CzechTourism chybí a co by od něj potřebovali. Jedním z hlavních požadavků byla potřeba pravidelného kontaktu a zisk informací z centrály. Proto jsme rozjeli cyklus pravidelných regionálních schůzek, abychom se navzájem informovali o tom, jak se vyvíjí marketingový plán. V letošním roce jsme tento postup upravili tak, že jsme všem koordinátorům poslali hlavní teze a vyzvali je, aby kraje samy doplnily, co chtějí v marketingovém plánu mít. To znamená, že pro rok 2017, kdy bude jako hlavní téma akcentováno baroko, si turistické oblasti samy určily, které lokality na svém území chtějí podpořit. Jsou to místa s turistickým potenciálem a veškerou vybaveností vhodná jak pro zahraniční, tak tuzemské turisty. S regiony spolupracujeme i na organizování press a famtripů a na základě partnerství se na jejich činnosti podílíme i finančně. V loňském roce jsme na tuto činnost vyčlenili celkem jeden milion korun pro všech 17 oblastí.

 

V názvu máte i B2B vztahy…

Ano, to je ono zmíněné naše druhé hlavní poslání. I tato oblast zahrnuje několik aktivit. Jednak je to spolupráce s asociacemi, které působí napříč cestovním ruchem a jsou členy Svazu obchodu a cestovního ruchu nebo Fóra cestovního ruchu. Tyto asociace mají své zástupce i v Radě pro strategii, která byla v agentuře CzechTourism ustavena koncem loňského roku, a jsou tak informovány o hospodaření agentury a jejích aktivitách. S těmito asociacemi rozvíjíme nejrůznější projekty, jako jsou například kampaně s Asociací horských středisek ČR, mystery shopping s A. T. I. C. či certifikace v Českém systému kvality, kterou připravujeme spolu s Českou golfovou federací, abych jmenoval alespoň některé. S mnohými těmito asociacemi již spolupracujeme na bázi sdílených nákladů.

Druhou skupinu tvoří ty subjekty, s nimiž přesná pravidla teprve nastavujeme. Jisté ale je, a to platí pro všechny, kdo s námi chtějí spolupracovat, že musejí přijít s plánem svých aktivit, které korespondují s aktivitami CzechTourism, a my se s nimi budeme bavit o podpoře. Nebude to fungovat, pokud bude někdo chtít peníze, a teprve poté by chtěl navrhovat, co za ně bude dělat.

 

Mluvíte o sdílení nákladů. Můžete být konkrétní?

Ano, s některými partnery už to funguje. Dobrým příkladem je loňská kampaň České hory, kterou jsme podpořili naše hory jako celek, ne jednotlivá horská střediska, což ani ze zákona nemůžeme. Spolupracovali jsme s Asociací horských středisek ČR, která nedávno velmi kladně vyhodnotila její dopad na návštěvnost a útratu návštěvníků hor jak v zimním, tak v letním období. Asociace nám pro kampaň ušetřila prostředky nabídkou mediálního prostoru, zabezpečením ubytování pro tři famtripy a volnými skipasy.

 

Znamená to tedy, že vaši partneři nemusejí nutně dodat finanční prostředky na spoluúčast?

Přínos není nutně o penězích, může jít o poskytnutí ubytovacích kapacit, reklamního či mediálního prostoru, služeb, práci profesionálů v oboru a podobně.

 

A co plánujete do budoucna?

Ve spolupráci s asociacemi chceme jít třemi směry. Jednak chceme rozvíjet partnerství v kampaních na podporu příjezdového i domácího cestovního ruchu, chceme spolu s nimi zvyšovat kvalitu služeb v cestovním ruchu na platformě Českého systému kvality služeb, který jsme od začátku roku 2016 převzali od MMR ČR, a v neposlední řadě plánujeme i nadále kooperovat na press i famtripech a na dalších akcích v rámci cestovního ruchu. Ať už je to například možnost účastnit se veletrhů cestovního ruchu u nás i v zahraničí na stánku CzechTourism, spoluúčast na propagaci témat, jako je například lázeňství, aktivní cestovní ruch či kultura, tedy těch, která agentura dlouhodobě propaguje. K nim patří i kongresový turismus, sportovní a kulturní eventy jak světového či evropského dosahu, tak s lokálním významem.

 

Můžete tedy na závěr jednou větou formulovat vzkaz svým stávajícím i potenciálním partnerům?

Rád bych zdůraznil, že jsme otevřeni spolupracovat s kýmkoli s dobrým nápadem, nevymýšlíme činnost v Praze, ale posloucháme, co se děje v regionech, a snažíme se na tom stavět a sdružovat síly. Opravdu to není o penězích, vklad nemusí být nutně finanční, vždyť nám všem jde o totéž, o dobré jméno České republiky ve světě a fungující cestovní ruch se spokojenými klienty.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button