Aleš Hozdecký: Cestovní ruch musí fungovat jako systém

Aleš Hozdecký ve svých 38 letech nasbíral zkušenosti v oblasti cestovního ruchu z řady funkcí. Z těch nejvýznamnějších uveďme jeho působení ve funkci vedoucího odboru cestovního ruchu v Turnově, jednatele Sdružení Český ráj, místostarosty města Turnova, působil i ve vedení Asociace turistických regionů (ATUR). V srpnu 2011 se stal ředitelem odboru cestovního ruchu MMR. Na otázky TTG odpovídal koncem minulého roku.

Aleš Hozdecký Foto: Luděk Neužil

Aleš Hozdecký Foto: Luděk Neužil

 Co považujete za prioritu své činnosti v nové funkci?

Hlavní motivací mého nástupu do této funkce byl zákon o cestovním ruchu. Již dříve jsem v tomto směru aktivně vystupoval na úrovni destinačních managementů, byl to i leitmotiv vzniku ATUR, jejíž jsem spoluzakladatelem. Se zákonem souvisí vše další včetně zájmu o zkvalitnění komunikace na úrovni stát–kraje–turistické destinace. V neposlední řadě vnímám jako jednu z priorit i další kultivaci legislativy cestovního ruchu. Týká se to předpisů v oblasti jednotné klasifikace hotelů, průvodcovské činnosti a v dalších odvětvích.

 Zákon se připravoval poměrně dlouho, prošel i různými variantami. Co jej charakterizuje v současnosti?

Oproti původnímu širšímu záběru se zákon primárně zabývá koordinací a řízením cestovního ruchu. Pracovně bych ho nazval nástrojem státního marketingu, který umožní státu efektivně ovlivňovat toky informací a financí. Moje předchůdkyně zákon dobře připravila, prošel kompletním připomínkovým řízením jak státních orgánů, tak odborné veřejnosti. Jedinou připomínkou, se kterou se budeme muset ještě vyrovnat, je připomínka ministerstva financí, která se týká systému financování destinačních managementů. Je vedena obavou z navýšení nároků na státní rozpočet. Destinační managementy vznikají i jsou financovány dosti různorodě. Není v tom žádný systém ani provázaný marketing. Zákon nastavuje určitá pravidla mechanismu vzniku destinačních managementů, respektive turistických regionů.

Cílem není zvýšit jejich počet, na to jsme příliš malá země, ale vytvořit stabilizovanou strukturu s danými vazbami, kompetencemi i finančními zdroji. Věcný návrh zákona má jak ze strany regionů, krajů, asociací, tak akademické půdy veškerou podporu, což je významný předpoklad jeho schválení.

 Jaký bude jeho další osud?

Věcný návrh zákona je v legislativním plánu vlády pro rok 2012. Na základě dohody s ministrem pro místní rozvoj bychom ho měli předkládat vládě do poloviny roku společně s novou koncepcí státní politiky cestovního ruchu.

 Návrh koncepce na období 2014–2020 bude jistě vycházet i ze zkušeností té předcházející…

Příprava nové koncepce státní politiky cestovního ruchu zahrne jak podrobné analýzy předešlého období, tak projednávání návrhu na úrovni ministerstva, meziresortní komise i odborné pracovní skupiny. Pro rok 2012 nebyl vyhlášen konsolidační plán cestovního ruchu. Soustředíme se na jeden strategický dokument, kterým je právě nová koncepce státní politiky v oblasti cestovního ruchu. Vládě má být předložena v polovině roku společně s návrhem zákona. Koncepce musí navazovat na zákon a měla by přispět k jeho implementaci do praxe. Tyto dva dokumenty mají být také dobrým signálem a nástrojem pro další čerpání evropských fondů. Přáním pana ministra je, aby koncepce byla praktičtější pro ty, kterým je určena.

 Zmínil jste se o jednotné klasifikaci hotelů či ubytovacích služeb…

Záměrem našeho odboru, v souladu se zájmy Asociace hotelů a restaurací, je příprava normy, která by garantovala jednotnou klasifikaci ubytovacích služeb ze zákona. Na základě analýzy legislativního prostředí pro klasifikaci ubytovacích zařízení ve vybraných evropských zemích chceme přinést řešení, které by uživateli garantovalo dobře čitelný standard. A to i s vědomím, že technický standard kvality je jen dílčím řešením otázky kvality. Ta závisí také na vzdělanosti a celkovém přístupu personálu a na kvalitách managementu. Dlouhodobě připravovaný projekt Národní systém kvality služeb by v podstatě na tyto možné legislativní úpravy navázal. EU připravuje jednotnou evropskou certifikaci kvality, do které by měly být zahrnuty země s již etablovaným národním systémem.

 Co byste považoval za největší úspěch roku 2012?

Projde-li věcný návrh zákona vládou a my na ministerstvu připravíme jeho další postup do legislativního procesu, byl by to jistě dlouho očekávaný úspěch. Rád bych znovu zdůraznit, že chceme utřídit celý systém do pravidel pro všechny hráče v oblasti organizace cestovního ruchu a podpořit tak i cílený kvalitní marketing. Cestovní ruch ČR musí fungovat jako systém s jasnými pravidly a prioritami.

Marta Jedličková

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..