MICE

AHR ČR shrnula první poznatky z EET

Asociace hotelů a restaurací monitoruje rozběh elektronické evidence tržeb, který byl zahájen 1. prosince 2016.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Některá fakta:

 • AHR ČR prosadila změnu režimu DPH pro pokrmy a nealkoholické nápoje v restauracích a od 1. 12. je aplikována sazba snížená, tedy 15% (původně základní 21%). Nejedná se o snižování daní, ale návrat zpět k původnímu zdanění, kdy až do roku 2004 byly pokrmy zdaněny sníženou sazbou. Po roce 2004 došlo ke změně, která znamenala, že suroviny byly zdaňovány sníženou sazbou DPH, zatímco hotové pokrmy byly v sazbě základní, tedy vyšší.
 • AHR ČR je i nadále proti jakýmkoli výjimkám v EET, které představují pouze diskriminaci jedné skupiny podnikatelů. Každá výjimka pouze zhoršuje rovné podmínky na trhu.
 • Technicky je systém EET zatím funkční a bez zásadních problémů na straně Finanční správy.
 • Obor pohostinství silně poškozuje negativní kampaň MF, která staví podnikatele na úroveň zlodějů – přičemž pohostinství není na prvním místě ve statistikách odhadované šedé ekonomiky, dle samotné analýzy MF.
 • Ministr financí opakovaně přislíbil snížení daňového zatížení v případě zavedení EET, AHR ČR již díky poslancům ČSSD předložila třikrát návrh na snížení sazby DPH na 10 %, vždy s negativním stanoviskem vlády. Daňové zatížení je u nás jedno z nejvyšších v EU, přitom úroveň šedé ekonomiky se pohybuje na úrovni Německa – 12 %.

 

První zkušenosti:

 • Náklady na zavedení EET pro malou restauraci na venkově s omezenou kuchyní a cca 30 místy u stolu tvořily více než 15 000 Kč. V restauraci v krajském městě postavené na gastronomii, s celotýdenním provozem a 90 místy u stolu, se pohybují náklady na zavedení EET na úrovni 35 000 Kč.
 • V některých místech je nutné posílit internetové připojení, což přináší další náklady.
 • Z Havlíčkova Brodu hlásí podnikatelé, že v samotném městě ukončilo provoz již k 1. 12. 6 restaurací, v okolních pěti obcích ukončila činnost další 4 pohostinství.
 • Důvodem není samotná EET, ale všechny další regulace a náklady – jen provoz jedné televize stojí ročně 8000 Kč, připravuje se zákaz kouření, pro provozovatele restaurací těžko pochopitelná a proveditelná pravidla z novely potravinového zákona, silná konkurence ze strany spolkových kluboven – Sokolové, požární zbrojnice a další, které fungují jako neoficiální a zcela neregulované restaurace.
 • Samotný systém EET funguje, problémy nastávají spíše s připojením.
 • Zkušenosti z hotelového provozu – pražský hotel o více než 200 pokojích testoval bez problémů systém již v listopadu, s přibývajícími hosty se však systém začal zpomalovat, důvodem může být nárůst transakcí a síla připojení k internetu. Náklady na zavedení EET přesahují 300 000 Kč.
 • Nevyřešený je problém se zaměstnanci – pokud zaměstnanec záměrně neeviduje tržbu, současný zákoník práce nedává moc možností, jak následně vymáhat způsobenou škodu – například sankce za porušení povinnosti evidovat tržby. AHR ČR v této souvislosti vytvořila pro své členy vzor vnitřního předpisu, který zavazuje zaměstnance k větší odpovědnosti v případě porušení nařízení, hotely prováděly školení zaměstnanců k EET.
 • Řada restaurací zvyšuje ceny a promítá do nich náklady spojené s EET, restaurace v jižních Čechách očekávají přesun turistů ke stánkovému prodeji, kterému byly uděleny výjimky a ceny zvyšovat nemusí – markantně se to bude týkat například vodácké klientely podél řek, kde je mnoho restaurací, ale také stánků s občerstvením.

 

Ing. Václav Stárek

 

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button