Začalo Forum média

Na Žofíně probíhá od 13. do 14. listopadu konference Forum media 2013. Zaměřuje se na profesionály mediálního trhu.

Foto: Archiv Forum media

Foto: Archiv Forum media

Forum Media připravilo dvoudenní program přednášek o aktuálních tématech. Oslovuje tak zadavatelé reklamy – řídící a marketingoví pracovníci ovlivňující investice do médií a komunikace – reklamní a mediální agentury – lidé odpovědní za plánování, nákup a využití marketingové komunikace – management médií resp. jejich prodejních oddělení či mediální zastupitelství – zástupci výzkumných agentur – představitelé oborových a profesních institucí a asociací na poli médií, reklamy a marketingové komunikace – odborným žurnalistům – zástupce státních institucí spravujících mediální prostředí (ministerstvo kultury, financí, PS Parlamentu). Kompletní program najdete zde.

red

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.