Výborná návštěvnost turistických atraktivit Zlínského kraje v roce 2018

Za výbornou lze označit návštěvnost turistických atraktivit i výkonnost turistických informačních center ve Zlínském kraji v roce 2018.

Zoo v Lešné, Foto: m-Ark

Dvacítku sledovaných tzv. referenčních turistických cílů v roce 2018 navštívily více než dva miliony návštěvníků. Je to o 54 tisíc návštěv více než v roce 2017, přitom je potřebné zmínit, že některé turistické cíle s ohledem na omezení provozu díky opravám a rekonstrukcím vykázaly pokles návštěvnosti. Region přesto zažil druhou nejúspěšnější sezonu, přičemž ta dosud rekordní byla v roce 2016, když tehdy „trhaly“ rekordy nejlákavější cíle. K nim patří Zoo a zámek ve Zlíně-Lešné, která i letos s 648 375 návštěvníky drží v kraji jasnou pozici jedničky v návštěvnosti. Skvělý rok zažilo také Valašské muzeum v přírodě, které hlásí skvělých 353 336 návštěv. Pomyslná třetí příčka patří areálu Skanzen v Modré u Velehradu. Sem v roce 2018 dorazilo bezmála 238 tisíc návštěvníků komplexu.

Téměř o 5 % vzrostl zájem o muzejní expozice jako takové, což svědčí o dobré práci muzejníků. Dlouhodobě stabilní je návštěvnost hradů a zámků v regionu i využívání služeb a infrastruktury Baťova kanálu, což se projevuje jak v počtech objednávek lodí, tak v provozu na cyklostezce, kterou je vodní cesta lemována.

Vysokou úroveň výkonů vykazují turistická informační centra v kraji. V 18 sledovaných (referenčních) turistických informačních centrech byly poskytnuty loni služby více než 665 tisícům zákazníků, to je zvýšení výkonnosti o 4,5 %.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy sleduje návštěvnost vybraných turistických cílů a turistických informačních center od roku 2008. Za tuto dobu se počet návštěvníků turistických cílů zvýšil o 41 %, výkonnost turistických informačních center vzrostla dokonce o 52 %.

„Návštěvnost turistických cílů ovlivňuje celá řada faktorů, do výsledků minulého roku zasáhly jak klimatické podmínky, tak i dílčí či úplné uzavírky některých objektů zejména z důvodů rekonstrukce a nutných oprav. Přesto se výsledná návštěvnost v roce 2018 prakticky přiblížila k dosud rekordnímu roku 2016. Myslím, že návštěvnost turistických cílů a informačních center je předzvěstí očekávaných dobrých výsledků v počtech hostů a jejich přenocování ve Zlínském kraji. Ty Český statistický úřad zveřejní na počátku února,“ komentuje návštěvnost Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.