Viliam Sivek byl jednomyslně zvolen předsedou Fóra cestovního ruchu

Členská základna Fóra cestovního ruchu České republiky (FCR) si na další období opětovně zvolila za svého předsedu Viliama Siveka, který jako čestný předseda zastupuje Asociaci cestovních kanceláří ČR. Post místopředsedy obhájil také Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR, a nově byl zvolen místopředsedou Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy.

FOTO: archiv V. Siveka

Dále byli do výboru FCR zvoleni Kamil Schaumann, předseda Klastru cestovního ruchu, a Michal Lollok, předseda Českého spolku horských průvodců. Všechny členy čeká v dalším období mnoho úkolů pro posílení konkurenceschopnosti České republiky v cestovním ruchu. Ty vycházejí z poslání FCR, které má v současné době 13 členů a několik významných memorand o spolupráci s Asociací krajů, Asociací organizací cestovního ruchu, Českým dědictvím UNESCO, Národní sítí MAS, Svazem měst a obcí, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a s Českou biskupskou konferenci v oblasti církevní turistiky.

Své stálé zastoupení má v Kolegiu CR ministryně MMR ČR, v pracovní skupině pro cestovní ruch náměstka MMR, v pracovní skupině ke Koncepci a Akčním plánům. Účastní se také jako stálý zástupce zasedání Rady pro strategii agentury CzechTourism. Mj. je také zváno do Komise pro cestovní ruch v rámci Asociace krajů. FCR zastupuje zájmy členů i v rámci různých ad hoc zřizovaných pracovních skupinách, a to například v rámci úpravy místních poplatků či Kategorizace organizací destinačního managementu.

Co jsme ještě nejen v letošním roce dokázali? FCR například v nedávné době úzce spolupracovalo s paní ministryní financí Alenou Schillerovou na úpravě Elektronické evidence tržeb, kde mj. zastupovalo zájmy i menších podnikatelů v podobě možnosti evidovat tržby ve speciálním off-line režimu EET, který není žádnou výjimkou, ale dobrovolnou alternativou bezpečně zajišťující průkaznost skutečné výše tržeb.

Jsme rádi, že se nám také povedlo ve spolupráci s partnery prosadit rozšíření cílových skupin agentury CzechTourism, kde nám v marketingových plánech dlouhodobě chybělo zaměření na rodiny s dětmi a aktivní seniory. Pevně věříme, že tyto cílové skupiny jsou nezbytné pro vytváření nových marketingových plánů pro prezentaci České republiky a jejich regionů jak u domácích, ale také zahraničních turistů.

Úkolů má FCR před sebou hned několik. Velkým úkolem bude nyní příprava nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR pro období 2021–2030. Cestovní ruch je velmi důležitým odvětvím národního hospodářství, které má nezpochybnitelné dopady do jiných ekonomických činností. Cestovní ruch v České republice dává nespočet pracovních příležitostí, ale také rozvíjí úroveň a kvalitu života v jednotlivých regionech. Proto je důležité věnovat pozornost i stávajícímu plnění Koncepce a připomínkování návrhu zákonů.

Těší nás, že výsledky práce FCR jsou vidět a pomáhají zlepšovat spolupráci napříč sektorem cestovního ruchu. Od roku 2014, tedy za poměrně krátkou dobu, se FCR stalo největším profesním sdružením v cestovním ruchu a nadále se mu daří otevírat diskusní prostor a vést efektivní komunikaci.

Mgr. Martina Košlíková
Fórum cestovního ruchu ČR

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.