Užijte si Budyšín

Kdo přijíždí do Budyšína poprvé, bude okouzlen na první pohled. Již před vjezdem do historického centra se nabízí malebný, až magický pohled na hradby, věž staré vodárny a kostel sv. Michala.

Saská centrála cestovního ruchu

To ještě netuší, že z vyhlídkové plošiny vodárny je kouzelný pohled na středověké město a že kostel sv. Michala skrývá malý romantický hřbitov. Překvapení je zde však mnohem více. Kdo do Budyšína zavítal před pár lety, ohromí ho dnes již téměř zcela renovované město s nádherně opravenými domy. Fasády renesančních i barokních domů jsou v jasnějších barvách, než bývají v Sasku, a již samy o sobě vás příjemně naladí. Každá ulička něčím překvapí nebo zavede do míst, která byste nečekali. Budyšín v Horní Lužici, město s tisíciletou historií vybudované na skalní plošině nad řekou Sprévou, se může pochlubit 1400 stavebními památkami. Charakterizují ho nejvíce věže, kterých je 17 a pokukují na vás odevšad. Patří k nim nakloněná věž z konce 15. století nebo Matyášova věž s památníkem Matyáše Korvína. Nedávno renovovaný chrám sv. Petra tyčící se na nejvyšším bodě je stánkem jak pro katolíky, tak evangelíky a je ostatně jediným dvojkonfesním chrámem na východě Německa. Můžete se také toulat na hradbách s kouzelnými vyhlídkami a představovat si historii města.

Nahlédnutí do historie
Slovanské kmeny se do regionu Lužice dostaly během stěhování národů, Lužičtí Srbové se v těchto místech usadili již před 10. stoletím a invaze Němců přibližně ve stejném období je nevytlačila. I když dnes tvoří Lužičtí Srbové 5–10 % obyvatel, stále si udržují jak svůj jazyk, o čemž svědčí i dvojjazyčné názvy, tak svou kulturu, na niž jsou také hrdí.

Město je rovněž plné připomínek na českou přítomnost. Dcera Vratislava II. Judita zde pobývala se svým manželem, když město dostala věnem. Karel IV. zařadil Budyšín mezi nezcizitelná města české koruny. A Václav IV. zde pokořil jednu rebelii a se svou chotí Žofií město navštívil. Pojmenován je po něm dnes nejstarší vánoční trh, který se zahajuje nakrojením štóly. U Budyšína se také odehrála v roce 1813 jedna z posledních Napoleonových vítězných bitev.

Turistická nabídka
Budyšínem vedla i významná obchodní cesta Via Regio. I dnes zde najdete nespočet obchodů, obchůdku, bister, hospůdek. Budyšínská hořčice je vyhlášená a má zde ostatně i svoji slavnost Budyšínské týdny hořčice. V lužickosrbské restauraci Wjelbik slovanskou atmosféru pocítíte naplno. Nejen dekorací interiérů, ale i obsluhou v krojích. Ty se dodnes pravidelně nosí na venkově, i když ze 14 druhů se dochovaly čtyři. Velkým svátkem této menšiny jsou Velikonoce, s tradicí velikonočních průvodů. Kdo se chce více dozvědět o Lužických Srbech, navštíví Srbské muzeum.

Budyšín je i kulturním městem, což dokládá například nejen Německo-srbské národní divadlo, ale nedávno postavené moderní Hradní divadlo. Lužické hudební léto a podzimní sborová setkání jsou jen malým příkladem. Výhodou Budyšína je i přitažlivé okolí, jako jsou Hornolužická oblast vřesovišť a rybníků s řadou kanálů a možností plavby na gumových člunech či Hornolužická hornatina s cyklotrasami a také starými mlýny, starobylými selskými staveními i kláštery.

K síti poutních míst patří například obec Rosenthal, mariánské poutní místo katolických Srbů se svým typickým bílým hřbitovem. V dosahu 20–70 km je i dalších šest měst Hornolužického svazu. A to vše pouhých 50 km od našich hranic.

Marta Jedličková

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.