Služby s Q jsou sQělé!

Partnerský článek

Zaznamenali jste, že v mnoha českých hotelech, penzionech, restauracích, informačních centrech a u dalších poskytovatelů služeb v cestovním ruchu je vidět značka „Q“? Ti, kteří již tuto prestižní značku získali, na sobě aktivně pracují a znamenají pro své klienty záruku certifikované kvality služeb. Vyhledávejte je – jsou sQělí!

Foto: www.sluzbyQ.cz

Co o vás říká značka Q?
Co z  ní vyčtou vaši hosté, zákazníci, klienti i  konkurence? Nic více a nic méně, než že jim garantujete kvalitu služeb na úrovni evropského standardu až nadstandardu. A že na to máte certifikát.

CO je Český systém kvality služeb?
Nástroj, který organizacím a firmám činným v cestovním ruchu pomáhá zvyšovat kvalitu služeb. Jde o nástroj flexibilní, reagující na měnící se potřeby doby, turistů i aktuální novinky v cestovním ruchu. A také adaptibilní, přizpůsobitelný specifikům vašeho podnikání. Můžete si z něj vzít jen to, co potřebujete.

CO získáte, když se do systému zapojíte?
Cílevědomé řízení kvality snižuje náklady, riziko vzniku stresujících situací i fluktuaci personálu. A naopak zvyšuje náskok před konkurencí.

KDO má projekt na starosti?
Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, provozovatelem Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism. Do systému jsou zapojeny také mnohé profesní asociace (Asociace golfových hřišť ČR, Svaz venkovské turistiky ČR, Asociace horských středisek ČR, Asociace turistických informačních center ČR a řada dalších). Právě tato profesní sdružení stanovují technické (cechovní) předpoklady kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému. Například Asociace hotelů a  restaurací ČR vytvořila certifikaci Hotelstars, v níž určila podmínky pro ubytovací zařízení. Bez ní tedy logicky nelze certifikát ČSKS získat.

PROČ věřit, že to funguje?
Systém je licenční, nebyl tedy postaven na zelené louce. Jeho správnost a přínosy potvrzují výsledky za deset let fungování. V zásadě vychází z  německého Service Qualität Deutschland (SQD), jehož parametry jsou přizpůsobeny specifikům a charakteru českého trhu.

JAK získat certifikát?
Zaměstnanec organizace absolvuje dvoudenní školení, na kterém získá kvalifikaci trenéra kvality. Nabyté vědomosti mu umožní zpracovat požadovanou elektronickou dokumentaci, kterou předloží tzv. hodnotitelskému centru. To rozhodne, zda bude certifikát přidělen. Organizace se může certifikátem prokazovat po dobu tří let. Povinností je však každoroční aktualizace, při které držitel certifikátu zreviduje, zda skutečně naplňuje očekávání zákazníků a reaguje na novinky a současné trendy. Po dobu platnosti je držitelům certifikátu k dispozici odborná poradenská a metodická podpora regionálního koordinátora. Kurzy probíhají ve všech regionech České republiky. Nabídku naleznete v kalendáři akcí na webových stránkách www.csks.cz nebo můžete kontaktovat Specializované pracoviště ČSKS (CzechTourism) na e-mailové adrese info@csks.cz.

Více informací naleznete na www.sluzbyQ.cz.

Oblasti, v nichž vám ČSKS pomůže:
– Naplňování očekávání zákazníků.
– Rozvoj tzv. soft skills, tedy zejména komunikačních dovedností zaměstnanců.
– Zvýšení efektivity komunikačních procesů jak na externích (zákazníci, dodavatelé, spolupracující organizace), tak interních liniích (vedení a zaměstnanci).
– Rozvoj firemní kultury.

 

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.