Rok zbývá do otevření Historické budovy Národního muzea

V Historické budově Národního muzea se intenzivně pokračuje ve stavebních a restaurátorských úpravách a za rok se prvním návštěvníkům muzeum otevře u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí od založení muzea. První výstavou bude Česko-slovenská výstava věnovaná 100 letům soužití Čechů a Slováků.

Foto: www.nm.cz

Historickou budovu Národního muzea již po několikáté navštívil v rámci kontrolního dne ve čtvrtek 12. října  ministr kultury České republiky Daniel Herman, aby se seznámil s aktuálním průběhem stavebních prací na této památce. Za přítomnosti generálního ředitele Národního muzea Michala Lukeše a generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové byl kontrolní den zahájen prohlídkou spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea. Dále jim bylo ze strany zhotovitele prezentováno pokračování prací v jednotlivých částech budovy a činnost restaurátorů.

„Příští rok bude rokem oslav. Připomeneme si 100. výročí vzniku Československé republiky a 200. výročí založení Národního muzea. Usilovně pokračujeme ve stavebních úpravách Historické budovy, aby se návštěvníci u příležitosti těchto dvou významných jubileí mohli po více než sedmi letech do budovy opět podívat,“ uvádí generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Trasa kontrolního dne byla zahájena prohlídkou spojovací chodby mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea, kde finišují stavební práce. S jejich aktuálním průběhem se mohou seznámit i ostatní zájemci a to prostřednictvím webové kamery, jejíž záznam z dění v tunelu i z dalších míst rekonstrukce si mohou prohlédnout na webových stránkách Národního muzea.

„Dosud byly na přípravu akce, restaurování a stavební práce použity dotační prostředky ve výši přes 600 milionů korun z celkového objemu 2 341 423 933 korun. Jsou dokončeny hrubé stavební práce včetně konstrukcí v atriu a jeho zastřešení, dále hlavní konstrukce na spojovací chodbě mezi hlavní budovou Národního muzea a bývalou budovou Federálního shromáždění – je tedy jasné, že objem stávající rozpracovanosti stavebních prací a restaurování dává záruku, že stavba bude dokončena v plánovaném termínu, tedy v 1. pololetí 2019. Dokončení a zkolaudování vnitřních a přístupových prostor, které budou sloužit pro expozici k výročí vzniku samostatné Československé republiky, je zajištěno do termínu říjen 2018. Jsem rád, že tato náročná rekonstrukce probíhá dle plánu a děkuji všem, kteří se podílejí na tomto ohromném a nesmírně důležitém projektu,“ uvádí ministr kultury ČR Daniel Herman.

Prezentována byla i činnost restaurátorů na venkovní výzdobě i v interiérech budovy – např. restaurátorské práce na fasádě a střeše budovy, kam byly za pomocí jeřábu vráceny čtyři zrestaurované sochy představující vlastnosti charakterizující vědeckou činnost na poli historickém a literárním – Pilnost, Ušlechtilost, Pravdu a Krásu. Restaurátoři dokončili zlacení kopulí bočních věží, kterým navrátili ztracený lesk. V Panteonu pokračuje restaurování maleb.

V rámci kontrolního dne bylo prezentováno i nově vybudované mezipatro – vložená vestavba na levém nádvoří, kde vznikne společenská dvorana určená pro setkávání, v které návštěvníkům bude k dispozici muzejní kavárna a muzejní obchod.

Rekonstrukce Historické budovy je jednou z největších a nejsložitějších staveb v České republice. Práce na ní intenzivně pokračují, tak aby své první návštěvníky mohla přivítat v říjnu 2018 a první stálé expozice v ní mohly být instalovány v průběhu roku 2019. Rozpočet se zatím daří držet dle plánu, vícepráce k dnešnímu dni činí něco málo přes 1% z ceny díla.

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.