Podpora do cestovního ruchu z evropských fondů dostala znovu zelenou

Partnerský článek

Oblast cestovního ruchu má reálnou šanci získat do roku 2021 podporu až dvě miliardy korun, a to zejména na rekonstrukce vybydlených a chátrajících objektů. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) se aktivně přičinil o zrušení zákazu podpory pro oblast cestovního ruchu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Foto: Shutterstock.com

„Cestovní ruch byl jako takový vyňat z podpory programu OP PIK, což znamenalo celkové zastavení dotací do této oblasti. Důvodem se stal celkový/ všeobecně negativní pohled evropských institucí na to, jak se finanční prostředky v ČR využívaly,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, generální ředitelka SOCR ČR, a dodala: „Finance se používaly například na výstavbu golfových hřišť, wellness center nebo na rekonstrukce pětihvězdičkových hotelů. Nepříznivé hodnocení využití fondů na tyto aktivity zapříčinilo, že Evropská komise rozhodla podporu cestovního ruchu zastavit.“

Tento zákaz Evropská komise svým rozhodnutím o schválení změny operačního programu nyní zrušila. Na prosazení ukončení tohoto zákazu se významnou měrou podílel právě SOCR ČR. „Nechali jsme zpracovat analýzu lokalit s potenciálním rozvojem cestovního ruchu se zaměřením na udržitelný rozvoj. Ekonomické a sociální závěry a z nich vyplývající doporučení navrhl v analýze Tomáš Lebeda a jeho tým z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,“ konstatovala A. Rudyšarová.

Cestovní ruch je významným hospodářským odvětvím, který dosahuje až 3 % HDP a významnou měrou se podílí na zaměstnanosti v ČR. Vzhledem k postupujícímu procesu digitalizace a robotizace v průmyslu a zemědělství se dá do budoucna očekávat další nárůst významu sektoru služeb.

„Česká republika má geografické i kulturní podmínky na to, aby se podíl cestovního ruchu na HDP zvýšil do deseti let ze současných tří na šest procent. Navíc jsme země, v níž se turisté nemusejí obávat o svoji bezpečnost,“ připomněla A. Rudyšarová s tím, že například v Rakousku dosahuje podíl cestovního ruchu na HDP až 11 %.

Důležitá je také podpora specifických regionů, které mají předpoklady pro podnikání v cestovním ruchu, nicméně se potýkají s nejrůznějšími problémy, jako třeba se špatnou dopravní obslužností. Právě tam je podle Svazu podnikatele zapotřebí motivovat.

 

 

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.