Plzeň 2018 se představila na HoIiday Worldu

Celoroční program ke 100. výročí vzniku republiky představilo město Plzeň a  Plzeňský kraj nejen na společném stánku na veletrhu, ale i na tiskové konferenci s  doprovodným programem. Celá série zajímavých akcí včetně výstav, koncertů a setkání má podporu nejen vedení města a  kraje, ale i řady institucí, organizací, zájmových spolků i široké veřejnosti.

Náměstkyně Marcela Krejsová a moderátor A. Cibulka. Foto: Marta Jedličková

Oslavy vzniku Československa zde mají navíc již svou tradici od r. 2006 a zkušenost z roku 2015, kdy se město Plzeň stalo Evropským městem kultury, zde vytvořila dobré předpoklady i  půdu pro další akce. Vytváří se zároveň i neformální pocit hrdosti a sounáležitosti občanů k městu a kraji a také odpovědnosti za zděděné a vytvářené hodnoty.

I v tomto duchu hovořili o jednotlivých akcích na tiskové konferenci náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu magistrátu města Plzně Alena Svobodová i vedoucí odboru prezentace a marketingu Jana Komišová. K oslavám se připojuje aktivně i Plzeň-Turismus, jehož přínos výročí prezentovala ředitelka Zuzana Koubíková.

Od Historického víkendu po Plzeňské oslavy 2018
Z hlavních akcí Plzně 2018 připomeňme červnový Historický víkend, který se koná již od r. 1995, tentokrát ve stylu první republiky. Zmiňme se však také o červnovém představení ukazujícím 1. republiku na severním Plzeňsku v provedení divadelního spolku Tyl z Čisté. Srpnovou prezentaci Prezidentského vlaku v Plzni a v Plasích představil osobně ředitel Národního technického muzea v Praze. Tři historické vozy československých prezidentů, které vlastní NTM, přivezou plně funkční lokomotivy z  roku 1940 a 1967. Neméně přitažlivé bude zářijové provedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta umělci Divadla J. K. Tyla v Plzni na náměstí Republiky ve spolupráci s  místními folklorními soubory. Smetanova opera jako lidová a zábavná podívaná se odehrává na Plzeňsku na začátku 19. století a právě letos bude realizována v původní verzi z roku 1870.

Foto: Marta Jedličková

Plzeňské oslavy vzniku republiky vyvrcholí 27.–28. října. K průvodu světel centrem města se připojí historické postavy významných osobností politického, kulturního a  společenského života Plzně 1. republiky. Zazní i československá státní hymna. Závěr bude patřit ohňostroji, zatímco jistou ouverturou oslav bude koncert Vojtěcha Dyka pro Plzeňský kraj. Vystaven bude i originál hry Fidlovačka psaný rukou J. K. Tyla s textem národní hymny, jejíž počáteční slova Kde domov můj se stala ústředním mottem série akcí měst a kraje. O všech dalších akcích s připomínkou slavných rodáků, s pohledy do plzeňské architektury a různých uměleckých oborů i  zvratů historie se seznámíte na www.plzen2018.eu. Speciální akce připravuje i  Plzeň-Turismus, a  to včetně speciálních programů v  Loosových interiérech (www.adolfloosplzen.cz), které se stávají velkým magnetem turistické Plzně.

Křest publikace 100 let republiky
Na veletrhu Holiday World v Praze byla pokřtěna také zajímavá a originální publikace 100 let republiky Od demokracie k demokracii. Nespočet fotografií, dobových kreseb, výstižných textů zachycuje jednotlivá období v historických proměnách, v životním stylu, v řadě kuriozit i v přehledu regionálních značek, z nichž mnohé se staly celorepublikovými, a  poskytuje tak velmi plastický obraz dané doby i příležitost k nejednomu zamyšlení.

Marta Jedličková

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.