Petr Židlický: Živý kraj usiluje o efektivní spolupráci

Spolek Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj vznikl v roce 2016. Spolu s několika městy ho založil kraj, který jako hlavní zakladatel přispívá na jeho činnost největší částkou. Spolek má dnes 7 členů a finanční podporu v podobě členských příspěvků poskytují i jednotlivá členská města. Všichni společně usilují o efektivní propagaci celého regionu jako excelentní turistické destinace, a to tak, aby název Živý kraj byl nejen připomínkou oživující síly léčivých pramenů, ale připomínal také životem pulzující památky a centra měst, množství kulturních a společenských akcí i příležitostí pro aktivní a rodinnou dovolenou. O cestách Živého kraje jsme hovořili s jeho předsedou Ing. Petrem Židlickým.

Foto: Marta Jedličková

V čem vidíte největší přínos založení destinační agentury?

Jedním z hlavních důvodů založení agentury bylo posílení spolupráce aktérů v cestovním ruchu v našem regionu a zapojení dalších lidí a organizací, stejně jako lokálních nadšenců. Nová organizace na sebe převzala sjednocující roli v této oblasti. To, že převzala také všechny marketingové aktivity, zaručuje mnohem větší flexibilitu v rámci dílčích kroků, kdy je například nutné velmi rychle reagovat na určitý podnět nebo konkrétní nabídku. A také se výrazně zlepšila komunikace a spolupráce se soukromými subjekty, které nyní vidí mnohem větší záběr aktivit a konkrétní výsledky.

V současnosti je cílem především zvyšování zájmu klientů o turistické produkty a prezentace rozmanité nabídky celého regionu. Svou činnost spolek vykonává na bázi solidarity, kterou má mimo jiné zanesenou i ve svých stanovách. Platící členové, ať již současní nebo i budoucí, jsou seznámeni s tím, že jimi poskytnuté prostředky budou využívány na propagaci celého regionu, nikoliv pouze vybrané lokality či subjektu. Do budoucna se počítá s úpravou systému financování tak, aby se za přijatelných podmínek mohly zapojit i další subjekty a organizace. Podstatné je však vědomí, že propagace celého regionu pomůže i jednotlivým členům.

Karlovarský kraj je pestrý nejen geograficky, ale i tematicky. Světoznámé lázně však mohou někdy zastínit další místa. Jak se s tím chcete vyrovnat?

Karlovarský kraj patří co do rozlohy mezi nejmenší regiony ČR. V souvislosti s množstvím atraktivit je to bezesporu výhoda, protože turisté mají vše tzv. „po ruce“. Základním produktem Karlovarského kraje bude samozřejmě vždy lázeňství, ať již v podobě tradičního medicínského lázeňství, nebo ve formě medical wellness či wellness samotného. Veškeré aktivity destinační agentury však směřují k prezentaci regionu jako celku, jakožto jedinečné destinace kombinující unikátní přírodní léčivé zdroje, rozmanitou architekturu, překrásnou přírodu, města s bohatou historií a pestrou nabídku kulturního a sportovního vyžití. Společně s kvalitní infrastrukturou dává tento mix při správném vedení marketingových aktivit jedinečnou příležitost k přilákání hostů jak ze zahraničí, tak z České republiky. Věřím, že propojení mezi těmi nejslavnějšími městy a dalšími zajímavými místy a segmenty cestovního ruchu bude čím dál více fungovat.

Jak chcete naladit turisty k návštěvě zajímavých míst?

Abychom turisty, především pak ty domácí, více naladili, spustili jsme vlastní blog, kam přispíváme dvěma články týdně, a zároveň jsme v září 2017 začali ve spolupráci se Stream.cz vysílat vlastní seriál nazvaný Toulky Karlovarským krajem. Prostřednictvím seriálu se snažíme přiblížit zajímavá a mnohdy i méně známá místa v kraji trochu jinou, často i vtipnější formou. Na blogu se zase snažíme sestavovat uživatelům jakési tipy na konkrétní výlety, a to jedno i vícedenní. Velice atraktivními tématy, která aktuálně také prezentujeme, jsou Hornická krajina Krušnohoří a Západočeský lázeňský trojúhelník, oba usilující o zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Letos se také chystáme od základu předělat náš turistický portál a doplnit jej například o interaktivní mapy a další nástroje.

Důležité pro turistu je také ubytování. Návštěvník lázní jistě vyžaduje něco jiného než třeba turista v horách, ale mají společný stále stoupající požadavek na kvalitu. Jaká je situace u vás?

Ubytovatelé si trend vyšších požadavků turistů dobře uvědomují a snaží se na ně reagovat, zvyšují kvalitu služeb, rozšiřují své nabídky či se snaží zaměřit na určitý segment klientely a poskytnout jí perfektní servis. Ke zvyšování kvality poskytovaných služeb určitě přispívá i samotná destinační agentura, a to například díky realizovaným press a fam tripům, kdy je schopna poskytnout svým partnerům relevantní feedback, vyzdvihnout kvality, stejně jako upozornit na případné nedostatky. Co považuji za velmi důležité, je fakt, že se startem činnosti naší destinační agentury se vztahy se soukromými subjekty výrazně zlepšily a na obou stranách je patrná ochota ke spolupráci.

Stanovili jste si pro letošní rok nějaký cíl?

Pro rok 2018 jsme si vytyčili hned několik cílů. Chtěli bychom například získat nové členy do naší destinační agentury. Tomu však bude ještě předcházet drobná úprava podmínek pro vstup, především pak těch finančních. Rádi bychom totiž byli otevřenou platformou pro všechny subjekty, takže se musíme postarat o to, aby výše členských příspěvků nebyla pro subjekty limitující. Určitě budeme chtít nadále navyšovat potenciál regionu v oblasti online propagace. Naší snahou je i nadále lákat turisty na méně známá výletní místa našeho regionu a dále šířit povědomí o značce Živý kraj ve spojení s Karlovarským krajem. Ačkoliv jsme po Praze druhým nejnavštěvovanějším regionem co do počtu zahraničních turistů, určitě nepolevíme ani v prezentaci za hranicemi České republiky. V neposlední řadě bychom se rádi zapojili do certifikace organizací destinačního managementu dle kategorizace MMR a CzT.

Za rozhovor poděkovala

Marta Jedličková

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.