Pavla Sztulová: Jak se stát Školou roku?

Jak se stát Školou roku jsme se ptali paní Pavly Sztulové, ředitelky ostravské střední školy gastronomie, turismu a lázeňství AHOL, která se v hlasování Asociace hotelů a restaurací ČR stala Školou roku 2013.

Pavla Sztulová

Pavla Sztulová Zdroj: AHR ČR

Gratulujeme k tomuto titulu, který vaší škole bude jistě slušet. Jste v pořadí třetí oceněnou školou, můžete nám tu svou představit a prozradit, čím je podle vašeho mínění výjimečná?

Škola je otevřená, přátelská, iniciativní, moderní, ale i náročná. A doplňuji rodinného typu. Znám všechny žáky i jejich rodiče. Setkáváme se na plese, v dámském klubu i na kurzech vaření. Zaměřujeme se na jazykovou přípravu žáků doplněnou o jazykové vzdělávání v odborných předmětech. Realizujeme projekt Leonardo mobility. Žáci vyjíždějí na učební praxi do Bad Neustadtu a do Londýna. Po dobu dvou týdnů pracují v hotelích, cestovních kancelářích, cateringových službách… Seznamují se s nároky trhu práce v EU. Odborná praxe je zajišťována školou v prestižních firmách jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, v Německu, Anglii, Francii, Řecku.

V rámci vzdělávání v moderních specializovaných učebnách nabízíme certifikované kurzy, zapojujeme se do aktivit ve Sdružení pro rozvoj MSK, AHR ČR, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou, Vysokou školou podnikání. Naše škola má více než dvacetiletou tradici a žákům základních škol nabízí vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech hotelnictví a cestovní ruch a tříletém učňovském oboru kuchař – číšník, na který pak navazuje dvouletý nástavbový obor gastronomie ukončený maturitní zkouškou.

Do hlasování vaši školu navrhla ostravská pobočka Hospodářské komory ČR, čím svůj návrh zdůvodnila?

Především ocenila zaměření našeho odborného vzdělávání v gastronomii na požadavky praxe, praktické dovednosti v učebním oboru. Naši angažovanost na trhu práce v doplnění vzdělávání v Národní soustavě kvalifikací pro obor kuchař – číšník a realizací odborných rekvalifikačních kurzů pro náš region s vysokou nezaměstnaností.

Hlasovala poprvé i veřejnost, máte nějakou zpětnou vazbu, jaký byl primární důvod, proč jste si získali přízeň i dalších lidí kromě absolventů?

I přesto, že školy AHOL jsou na trhu „pouhých“ dvacet let, vytvořili jsme si dobré jméno. Nabízíme atraktivní obory vzdělávání, učebním oborem reagujeme na poptávku trhu, zajišťujeme cateringové služby pro významné firmy a společnosti, naši žáci jsou na praxích v Ostravě a okolí a naše vlastní aktivity – ples v prostorách multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích, garden party na zahradě školy – jsou navštěvovány širokou veřejností.

Když je řeč o absolventech, máte představu o jejich dalším uplatnění po opuštění vaší školy? Kolik z nich zůstává v oboru a jaké je jejich postavení na trhu práce?

Částečně doplním i odpověď na předcházející otázku. Absolventi nacházejí uplatnění u nás i v zahraničí – potkáváme je v lyžařských střediscích v Rakousku, v hotelích v Německu, v Praze, na hradech a zámcích po celé republice, v informačních střediscích, vždy je to pro nás pozitivní zpětná vazba. A co se týká trhu práce? Je potěšující, že dokážou pracovat i na jiných pozicích, umějí být kreativní, mají dobré základy. Odezvu nacházíme i při setkáních v Klubu absolventů škol AHOL, kde se řeší i otázky uplatnění a požadavky na budoucí absolventy.

Mezi odborníky se mluví i o vašich soutěžních aktivitách. Můžete uvést podrobnosti?

Před šestnácti lety jsme začali pořádat soutěž mladých odborníků v gastronomických znalostech a dovednostech s názvem AHOL CUP, abychom podpořili jejich zájem a dovednost při vaření a míchání nápojů. Zákonitým vývojem jsme se dopracovali k současné podobě soutěže.

Je to jediná gastronomická soutěž s mezinárodní účastí a porotou pořádaná střední školou v ČR, je vyhlašována ministerstvem školství v programu Excelence a zahrnuje pět kategorií – gastronomické dovednosti a znalosti pětičlenných družstev středních škol s celorepublikovou účastí, gastronomické dovednosti a znalosti tříčlenných družstev základních škol, letos pod patronací projektu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, Junior Coctail Competition – barmani, Mistr kávy junior a profi. Přijeďte se podívat 26. února 2014 do Clarion Congress Hotelu Ostrava, jste srdečně zváni.

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.