Návrh Směrnice EU o zprostředkování pojištění: Úskalí pro cestovní kanceláře a agentury

Dne 25. února 2013 přijal Evropský parlament v částečném prvním čtení návrh směrnice o zprostředkování pojištění (Insurance Mediation Directive, IMD2), na které nyní pracuje Rada Evropy. Revidovaná směrnice o zprostředkování pojištění usiluje o účinné zlepšení právní úpravy maloobchodního pojistného trhu. Zaměřuje se na zajištění rovných podmínek mezi všemi účastníky prodeje pojistných produktů a na posílení ochrany pojistníků. Původní návrh zákona z roku 2012 se vztahoval i na pojistné smlouvy prodávané doplňkově k prodeji služeb, jak je tomu např. u cestovního pojištění, které prodávají cestovní kanceláře či cestovní agentury. V aktuální verzi je cestovní pojištění vyňato z působnosti, avšak s určitou podmínkou.

Kateřina Petříčková oto: Archiv K. Petříčkové

Kateřina Petříčková oto: Archiv K. Petříčkové

Podle návrhu směrnice jsou zprostředkovatelé povinni se registrovat u příslušného orgánu členského státu. Článek 4 ovšem zřizuje zjednodušený postup registrace, který vyjímá některé subjekty z postupu registrace a umožňuje jim nadále provádět zprostředkovatelskou činnost pomocí jednoduchého prohlášení. Jedná se mj. o osoby, které poskytují pojištění jako doplňkovou činnost k základní profesní činnosti (např. cestovní kanceláře) a které splňují další podmínku – nabízené pojištění nepokrývá životní pojištění nebo občanskoprávní odpovědnost jinak než jako doprovodné krytí. Podle zjednodušeného režimu budou muset zprostředkovatelé nahlásit příslušnému úřadu firemní údaje a prokázat, že mají uspokojivé znalosti o pojištění, které prodávají (až 50 hod. školení). Další podmínkou pro prodej pojištění na doplňkové bázi je zajištění proti insolventnosti (až 1,68 mil €), pokud srovnatelnou záruku neposkytne zajišťovna.

Nová verze směrnice o zprostředkování pojištění je v současné době v oběhu mezi příslušnými národními úřady. Tato verze obsahuje následující změny:

  • Cestovní pojištění má být z oblasti působnosti této směrnice úplně vyňato.
  • Pojištění by nemělo v ročním přepočtu přesáhnout více než 200 € (původně 600 € dle návrhu komise).
  • Jedná se o částku pojištění přepočtenou na celý rok. Např. u krátkodobého pojištění, když si zákazník u CK objedná cestovní pojištění na 7denní pobyt za 10 € a pojištění začíná platit v den odjezdu a končí v den příjezdu, pak náklady na 1 den tvoří 10/7 = 1,42 €. Při přepočtu na rok je souhrnná částka za pojištění 1,42 x 365 = 518 €, což je více než 200 €, a proto by toto pojištění již spadalo do působnosti navrhované směrnice.

Vyloučení cestovního pojištění ve směrnici cestovní kanceláře vítají. Je důležité, aby tato výjimka zůstala uplatněna. Přesto ale nebude mít význam, pokud v návrhu zůstane roční přepočtený limit 200 €, nebo pokud je tato částka hodnocena ročně. Tak nízký limit způsobí, že téměř všechna krátkodobá cestovní pojištění budou spadat do působnosti směrnice. Vyšší povolená částka – dle komise ve výši 600 € – je přijatelnější.

ECTAA a AČCKA s aktuálním návrhem směrnice nesouhlasí, neboť ovlivní činnost cestovních kanceláří, které by pravděpodobně z důvodu zvýšené administrativní zátěže zvolily ukončení nabídky cestovního pojištění. Zásadní diskuse v Evropském parlamentu, která se bude konat v průběhu zasedání související pracovní skupiny dne 15. října 2014, teprve ukáže, jakým směrem se bude nová legislativa v oblasti pojištění ubírat.

Ing. Kateřina Petříčková
tajemník AČCKA

LOGO-ACCKAASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR
Letenská 119/3, Praha 1
Malá Strana (budova MMR)
T: 224 862 551 F: 224 862 553
e-mail: sekretariat@accka.cz
www.accka.cz

 

 

Enter the text or HTML code here

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..