Na studiích ve Švýcarsku

Eva Čápová se nedávno vrátila ze Švýcarska. Tam nejdříve studovala na prestižní Swiss Hotel Management School, titul bakaláře pak získala na stejně prestižním Hotel Institute v Montreux. Zajímalo nás, nejen co studium na těchto školách obnáší, ale i to, jaké uplatnění potom jeho absolventi mají v praktickém životě.

Eva Čápová

Eva Čápová

Proč jste se rozhodla pro studium hotelnictví a proč právě ve Švýcarsku?

Už během studia gymnázia v Praze jsem si uvědomila, že mě lákají pouze ty vysoké školy, které jsou zaměřené na hotelnictví, a ve stejné době jsem se začala zajímat o studium v zahraničí. Švýcarské hotelové školy mají výbornou pověst, a proto jsem se na několik z nich jela ještě před maturitou podívat. Z několika navštívených škol jsem si vybrala právě SHMS pro její prestiž, praktické zaměření a nezaměnitelnou atmosféru.

 Jak obtížné studium bylo?

To je myslím velmi individuální. Ale mně osobně potíže nedělalo, jelikož jsem byla navyklá studovat intenzivně již ze střední školy. A i díky tomu jsem byla na SHMS vyhlášena nejlepší studentkou našeho ročníku. Výuka se v průběhu let mění. Je založena na přechodu z učení ke komunikaci. V prvním ročníku se nejvíce skládají písemné zkoušky. Ve třetím je pak naopak kladen důraz na vytváření skupinových projektů a prezentací, které simulují pracovní týmy v běžném profesním životě. To je mnohdy velmi náročné, ale s odstupem času jsem zjistila, jak moc užitečné. Mimo to mnohá školní pravidla (např. dochvilnost či profesionální vystupování a vzhled), která musejí být dodržována od prvního dne, studenty velmi dobře připravují na profesionálni vystupování jak v zaměstnání, tak i v běžném životě.

 Vydrželi všichni studenti až do konce?

Většina vydržela, ale stejně jako na jiných vysokých školách někteří studenti z různých důvodů v průběhu let odešli. Například po prvním ročníku, kdy někteří zjistili, že tento specifický obor pro ně není to pravé. Našli se i tací, kteří byli vyloučeni ať už ze studijních důvodů nebo za hrubé porušení školního řádu, který musí být striktně dodržován.

 Jaká byla skladba studentů a v jakém jazyce se studuje?

Na škole studuje přibližně 450 studentů z více než 50 různých zemí, čímž je vytvořeno zajimavé mezinárodní prostředí. Po dobu studia jsem byla jediná studentka z České republiky. Studijním jazykem je angličtina a k přijetí do prvního ročníku mi stačila Cambridgeská zkouška FCE. Dále je k přijetí nutné vyplnit přihlášku, napsat motivační dopis a platit školné. V něm jsou zahrnuty veškeré náklady na studium, učebnice, jídlo, ubytování i uniformu. Ta se musí povinně nosit každý všední den do sedmi večer, což je přísně kontrolováno.

 Součástí studia je i povinná praxe. Kolik jí musejí studenti absolvovat?

Ano, praxe je nedílnou součástí studia. Bývá 4–6 měsíců dlouhá a je vždy založena na probraném učivu v předchozím semestru. V mém případě jsem tedy z tří a půl let celkového studia dva roky studovala a rok a půl pracovala. Na první praxi jsem byla v Anglii, kde jsem pracovala jako servírka v hotelu Hilton. Po druhém ročníku jsem získala praxi jako recepční ve španělském řetězci Barceló Hotels a po následujícím semestru jsem dostala možnost pracovat na recepci v pražském hotelu Four Seasons.

 Je studium na SHMS zakončeno nějakým titulem?

Po ukončení studia na SHMS obdržíte Swiss Higher Diploma in Hospitality/Events Management. Skupina Swiss Education Group, která školu provozuje, nabízí i titul bakaláře na svých dvou školách: anglický titul BA v SHMS Leysin nebo americký titul BBA na Hotel Institute Montreux (HIM). Já jsem si vybrala studium BBA s dvojím zaměřením na Business Management a Hotel, Resort and Restaurant Management, které jsem úspěšně zakončila letos v lednu.

 Jaké mají absolventi SHMS uplatnění?

Takto prakticky založená škola nabízí nesmírnou výhodu v tom, že už v průběhu studia získáte spoustu cenných zkušeností jak pracovních během vykonaných praxí, tak osobních ze studia v mezinárodním prostředí. Je to jedna ze škol, která absolventům otevře dveře do celého světa, ale samozřejmě stejně jako v ostatních oborech záleží na přístupu a ambicích každého jednotlivce.

 A vaše plány do budoucna?

Plánů do budoucna mám mnoho. Nyní bych si ale chtěla užít pár týdnů prázdnin. A než začnu pracovat, ráda bych také věnovala několik týdnů intenzivní výuce ruského jazyka. Pokud jde o dlouhodobější plány, ráda bych se stala součástí některého z mezinárodních hotelových řetězců, který nabízí zajímavé pracovní možnosti do budoucna. A po několika letech práce v oboru bych si chtěla zvýšit svoji kvalifikaci studiem MBA.

Děkuji za rozhovor.

Naďa Rybárová

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.