Klára Dostálová: Cestovní ruch je základním pilířem úspěšné regionální politiky

V minulém týdnu ohlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová množství změn na svém ministerstvu. O objasnění stávající situace jsme požádali Ing. Kláru Dostálovou, první náměstkyni ministryně pro regionální rozvoj v Sekci regionálního rozvoje MMR ČR.

Foto: archiv MMR

Foto: archiv MMR

Paní ministryně oznámila restrukturalizaci Ministerstva pro místní rozvoj. Na čem je její koncepce organizačního schématu založena, kdo bude přímo zodpovědný za cestovní ruch a co si od těchto změn ministerstvo slibuje?

Paní ministryně poskládala agendy ministerstva tak, aby na sebe logicky navazovaly. Už z názvu ministerstva vyplývá, že jsme ministerstvo pro místní a regionální rozvoj a jako takové stojíme na základech regionální politiky. Cílem ministerstva je maximálně zvýšit konkurenceschopnost regionů a zároveň zajistit snižování rozdílu mezi regiony. V regionech, tj. v krajích, městech a obcích, žijí lidé a ti chtějí žít kvalitně, a to nejen v hezkém prostředí, kde bydlí, ale zejména v regionu, který jim zajistí práci a služby v co nejvyšší kvalitě. Konkurenceschopnost regionu jsme schopni zajistit zejména rozvojem průmyslových odvětví, do kterých zcela jistě patří rozvoj cestovního ruchu, neboť z mého pohledu je právě cestovní ruch odvětví „průmyslu“, které generuje zhruba 3 % HDP České republiky. Úzká spolupráce odborů cestovního ruchu, územního plánování, ale i bydlení jsou předpokladem rozvoje kvalitní regionální politiky, která pak může úspěšně využívat nástroje jak z národních, tak i z evropských zdrojů.

 

Je zrušení Sekce cestovního ruchu krokem správným směrem?

V žádném případě se nemůže hovořit o zrušení sekce cestovního ruchu, naopak z aktuálního pohledu MMR je cestovní ruch jedním ze základních pilířů úspěšné regionální politiky. Čeká nás velmi úzká spolupráce s regionálními aktéry, tak aby z území zazněly jasné požadavky, a to nejen směrem k legislativě, ale i k nastavení např. dotační politiky.

 

Jste odbornicí v oblasti evropských programů. Jaký je Váš vztah k cestovnímu ruchu a jak podrobně jste seznámena s jeho problematikou?

Jsem kreativec, umím psát projekty, vyznám se v dotační politice a jsem propagátor regionálního rozvoje. To vše jsou aktivity, které mě vedou ke kreativní práci, a cestovní ruch má obrovský potenciál pro rozvoj České republiky. Tím, že jsem na ministerstvo přišla z Královéhradeckého kraje, kde máme velmi úspěšně fungující destinační společnosti a velmi nápadité lidi, jsem se pod pokličku cestovního ruchu dostala více, než si myslíte. Jen projektů na téma rozvoje cestovního ruchu jsem se svojí bývalou společností zpracovávala desítky a zároveň jsem s krajem intenzivně spolupracovala na parametrech zákona o cestovním ruchu.

 

Jaký je podle Vás vztah mezi regionálním rozvojem a cestovním ruchem? Není zařazení cestovního ruchu do této sekce výrazem nezájmu o obor?

Jak už jsem zmínila ve své první odpovědi, cestovní ruch je jedním ze základních pilířů úspěšné regionální politiky a konkurenceschopnost regionů jsme schopni zajistit zejména rozvojem průmyslových odvětví včetně cestovního ruchu, který zaměstnává téměř 250 tisíc osob. Vždyť se zcela logicky nabízí, že rozvoj regionu přináší s sebou vyšší návštěvnosti, vytvoření nových pracovních míst, a tím i příznivý dopad na HDP.

 

Paní ministryně se ve svém prohlášení zmínila o tom, že chce tvořit koncepci cestovního ruchu a činnosti agentury CzechTourism, zároveň bude brzy předložena strategie jeho marketingu pro rok 2015. Měla jste již příležitost se s těmito materiály seznámit, případně máte možnost jejich znění nějak ovlivnit?

Vzhledem k tomu, že jsem byla a stále jsem u přípravy nového programovacího období, a to jak v rámci zpracování Dohody o partnerství, tak i operačních programů, jsem se všemi strategiemi pro regionální rozvoj seznámena. Právě velké úsilí o zahrnutí cestovního ruchu v jakékoliv podobě do financování z evropských zdrojů mě přivedlo nejen k prostudování všech materiálů, koncepcí a strategií, ale k novým myšlenkám a vizím, jak tomuto odvětví pomoci. Moc se na tu práci těším.

 

Nedávno zaznělo i sdělení, že Ministerstvo pro místní rozvoj investovalo více než 50 miliard do cestovního ruchu. Můžete upřesnit, za jaké období, do jakých projektů a s jakými výsledky byly tyto prostředky vynaloženy a zda došlo k nějaké seriózní analýze efektivnosti v nakládání s těmito finančními zdroji?

Ano, to hovoříme o zprávě NKÚ. Ohledně této částky zazněla doposud jen kritika v tom duchu, že je to moc peněz a viditelné výsledky jsou slabé. Nikdy a nikde ovšem nezaznělo, že např. dotační politika z této investice činila cca 27 mld. Kč, a to jak z evropských, tak i z národních zdrojů a zbytek financí byly soukromé zdroje. To znamená, že v žádném případě nelze mluvit o neúspěšně vynaložených prostředcích, ale právě naopak 1 koruna veřejných zdrojů vygenerovala minimálně 5 korun soukromých investic. A o tom to je. Veřejná infrastruktura by měla generovat zájem soukromých investorů. Stát by měl ruku v ruce zejména v odvětví cestovního ruchu spolupracovat se všemi aktéry.

 

Jak bude ministerstvo nadále spolupracovat s profesními svazy a podnikateli z oboru cestovního ruchu?

Intenzivně, cíleně a hlavně efektivně. Profesní svazy, zejména podnikatelé, ale i veřejný sektor jsou základními stakeholdery pro rozvoj cestovního ruchu. Konstruktivní debaty jsou základním kamenem úspěšné spolupráce.

 

Děkuji za rozhovor.

Lenka Neužilová

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.