Evropské asociace žádají změny v balíčku mobility

Partnerský článek

Společné stanovisko dvou významných evropských profesních asociací ECTAA a IRU se vztahuje k legislativním návrhům Evropské komise v oblasti silniční dopravy, které byly pod názvem „Balíček mobility“ představeny koncem května loňského roku. Sada legislativních úprav měla být odpovědí na zavedení povinné minimální mzdy pro řidiče v nákladní automobilové a autobusové dopravě v Německu, Francii a Rakousku.

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock.com

Ačkoliv je úprava primárně orientována na oblast mezinárodní nákladní dopravy, zásadní komplikaci představuje také pro fungování autobusové dopravy a pro organizaci autokarových zájezdů. Zvláštní význam pro pořadatele autokarových zájezdů mají ustanovení týkající se pracovní doby a režimu odpočinku řidičů, výběru silničních poplatků a uplatnění směrnice o vysílání pracovníků na vysílané řidiče.

Evropská asociace ECTAA, hlavní obhájce zájmů cestovních kanceláři a agentur na evropské půdě, a Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) k balíčku mobility přijaly společné stanovisko s cílem upozornit na specifika autobusové a autokarové dopravy.

Asociace ve stanovisku mimo jiné apelují na možnost odchylky od navržené úpravy pro vysílání pracovníků v oblasti přepravy cestujících, mimo jiné i pro mezinárodní příležitostnou dopravu. Je třeba poznamenat, že EU přijala revidovanou směrnici o vysílání pracovníků, která mezinárodní dopravu z působnosti směrnice výslovně vylučuje. Než však vstoupí v platnost nová pravidla pro odvětví dopravy, jak je navrženo v balíčku, bude nutné požadavky směrnice zohlednit. To znamená, že až do přijetí zvláštních pravidel pro silniční dopravu budou řidiči mezinárodní dopravy podléhat zatěžujícím a administrativním požadavkům na minimální mzdu hostitelských zemí, jako jsou ohlašovací povinnost a vedení záznamů.

K odkládání čerpání týdenního odpočinku (pravidlo 12 dnů) pro řidiče zájezdových autobusů asociace navrhují úpravu v několika bodech. Prvním požadavkem je rozšíření působnosti pravidla na vnitrostátní dopravu, bez omezení na jednu konkrétní trasu a nutnosti vykonání týdenního odpočinku před a po uplatnění odchylky. Dalším požadavkem je prodloužení celkové denní pracovní doby řidičů na 16 hod. dvakrát týdně (nyní max. 15 hod.).

V oblasti výběru silničních poplatků asociace prosazují výjimku pro všechna těžká nákladní vozidla včetně vozidel autobusové dopravy a zájezdových autokarů. Důvodem je zohlednění nákladů za užití infrastruktury prostřednictvím platby přímých daní. Výsledkem dalších odvodů by tak byla penalizace nejudržitelnější alternativy k individuální automobilové dopravě, spíše než její podpora.

Společné stanovisko bude zviditelněno formou tiskové zprávy, která bude sdílena s rozhodovacími orgány EU a členských států.

Tereza Picková
výkonná ředitelka AČCKA

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.