Emmanuel Marcinkowski: Nejsou malé trhy

Nový ředitel Atout France pro střední Evropu pan Emmanuel Marcinkowski se věnuje cestovnímu ruchu již dvacet pět let. Svět turistiky ho zaujal již v mládí a tento zájem ještě zesílil po jeho vstupu do agentury Maison de la France (předchůdce Atout France).

Foto: Marta Jedličková

Nejdříve se věnoval oblasti střední Evropy, kdy také poznal Prahu, pak působil na pěti zahraničních zastoupeních Atout France. Neskrývá své polské kořeny, jeho rodina emigrovala do Francie před válkou, on sám se již narodil ve Francii. Francie turistická ve světle nového elánu byla především tématem našeho rozhovoru, který se uskutečnil při příležitosti jeho první návštěvy Prahy v roli ředitele vídeňské kanceláře Atout France.

 

Co vás nejvíce oslovilo na cestovním ruchu?

Možnost setkávat se s různými lidmi, s různými kulturami, byl jsem v Evropě i Latinské Americe, je to vždy velmi vzrušující poznávat, jak můžeme spolu pracovat, jak se dokážeme vzájemně pochopit i vzájemně inspirovat.

 

Poznal jste činnost agentury Atout France delší čas, co se v její činnosti za tu dobu nejvíce změnilo?

Řekl bych, že její činnost ovlivnil vstup turistického inženýrství. Umožňuje lépe pochopit roli turistické nabídky v propagaci, lépe integrovat strukturu francouzského cestovního ruchu do propagace, lépe přizpůsobit nabídku zahraniční klientele.

 

Jaké je postavení zahraničních zastoupení Atout France?

Zahraniční zastoupení Atout France působí ve 30 zemích, kde je celkem 33 kanceláří, jejich posláním je posílit značku turistické Francie. Vídeňské zastoupení pokrývá kromě zemí střední Evropy ještě další země jihovýchodní Evropy. V naší každodenní činnosti vypracováváme strategie působení v dané zemi s ohledem na kulturní a jiná specifika tohoto trhu, definujeme priority a konkrétní akce. V tom je každé zastoupení víceméně samostatné. Závisíme ale přirozeně na rozpočtu a financích, které dostáváme.

 

Poslední vaše působiště bylo ve Švýcarsku, v čem byla práce s tímto trhem zajímavá?

Jednak jsem mohl poznat tuto zemi bez všeobecných klišé a po profesionální stránce bylo zajímavé sledovat švýcarský trh, kde je role touroperátorů slabá, protože při cestách Švýcarů do Francie naprosto převládá individuální turistika. Realizovali jsme proto různé velké kampaně, které měly za cíl zaujmout širokou veřejnost.

 

Francie nyní prožívá období nového elánu, projevuje se to také v cestovním ruchu?

Právě včera (26. července, pozn. redakce) svolal předseda vlády Meziresortní radu pro cestovní ruch. Tvoří ji téměř dvacítka ministrů a státních tajemníků i zástupci velkých profesionálních podniků cestovního ruchu. Je i výrazem významu přikládaného vládou cestovnímu ruchu. Cílem je dosáhnout v horizontu roku 2020 na 100 milionů příjezdů zahraničních turistů ročně, prodloužit dobu pobytů a zvýšit příjmy z cestovního ruchu.

Svoji pozornost rada zaměří v první řadě na kvalitu přijetí a posílení bezpečnosti, strukturu turistické nabídky, podporu investic, digitalizaci a sdílení informací. Má se sejít ještě před koncem roku, aby upřesnila některé kroky. Význam ministerské rady spočívá také v tom, že cestovní ruch bude nazírán z různých hledisek, jako jsou ekonomika, doprava a další. I když se nyní bezpečnostní situace svým způsobem uklidnila, bezpečnost zůstává stále velkou prioritou a bude tomu i nadále. Vláda uvolnila 40 milionů eur, z toho 10 milionů jen na bezpečnost na letištích a ve městech. Nedávno byla také uzavřena dohoda o spolupráci pařížské policejní prefektury s řadou partnerů, jako jsou například SNCF, francouzské železnice, Office de tourisme de Paris či Louvre.

 

Zavládl tedy určitý optimismus?

Jistě, ale optimismus neznamená usnout na vavřínech. Pokud jde o návštěvnost, v prvních pěti měsících letošního roku jsou čísla povzbudivá, příjezdy do Paříže stouply o 8 %, do regionů o 12 %, celkový nárůst je kromě zámoří 7 %. Rok 2018 by měl celkovou situaci konsolidovat.

 

Významnou roli mají u nás cestovní kanceláře. Navštívil jste některé během tohoto pobytu?

Spolu s Pavlou Elsterovou, která s námi spolupracuje z Prahy, jsme navštívili cestovní kancelář Fischer/Nev Dama. Potěšující je jejich důvěra v destinaci Francie, pro příští léto chtějí rozšířit nabídky cest do Francie ve svých katalozích. My budeme pro cestovní kanceláře, jejichž zájmu si vážíme, nadále pořádat akce jako Grand Ski, RVF či French Rendez-vous, ale i řadu dalších, jako jsou tematické workshopy věnované MICE či vinařské turistice a také eduktury. To, co bych chtěl zdůraznit závěrem, je, že neexistují malé trhy, existují jistě priority, ale všechny trhy jsou pro nás významné. My máme stále velký zájem o střední Evropu jako blízký zdrojový trh, a proto také tady jsme.

 

Za rozhovor poděkovala

Marta Jedličková

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *