Chebský unikát: krovy městských domů ze 14.–20. století

Iniciativou pracovníků památkové péče městského úřadu Cheb a zástupců NPÚ ú. o. p. v Lokti byl proveden základní zjišťovací průzkum historických krovů na městských domech kolem hlavního chebského náměstí. Přestože se díky historii města a vzhledu několikapatrových patricijských domů s vysokými strmými střechami předpokládala možnost zachování historických krovů, zjištěné poznatky zdaleka předčily očekávání.

Foto: NF Historický Cheb

Podařilo se objevit nejméně dvanáct středověkých krovů, dvacet renesančních a barokních a více než dvacet z dalších mladších období. Mnohé z nich představují nejstarší zástupce daných typů na našem území nebo výjimečná tesařská díla z pohledu řemeslného provedení či velikosti a měřítka. Zajímavostí je například zjištění, že krovy na domech celé východní poloviny chebského Špalíčku, dosud obecně považované za novodobé z doby asanace v 2. polovině 20. století, jsou dochovány v pozdně středověké podobě. Zpracovaný průzkum opět povýšil již tak mimořádný historický význam města Chebu v kontextu celé České republiky. V žádném jiném českém městě není dochován tak pestrý a přitom ucelený soubor historických krovů. Chebské krovy jsou svým významem plně souměřitelné pouze s nemnoha historickými městy západní Evropy.

Jedinečnou atmosféru při obdivování zručnosti tesařských mistrů – také tu přinese zbrusu nová trasa, na níž budou moci lidé obdivovat a porovnat, jak se měnila jejich práce od čtrnáctého století do století devatenáctého. Chebské krovy jsou fenomén. Na malé ploše zde najdeme konstrukce, které vznikaly v různých časových obdobích. Jsou zde krovy gotické, barokní, renesanční. Podobný komplex jinde v republice nenajdeme. V Chebu je i nejstarší krov v České republice, kterým je konstrukce na františkánském klášteře.

15. 9. 2018 bude ve Františkánském kostele zahájena výstava modelů krovů rodáka z Parksteinu, tesaře, pana Josefa Hauera. Jeho modely budou v kostele vystaveny u příležitosti převzetí vzácného daru – pan Hauer v současnosti vyrábí model krovu františkánského kostela, který i s modelem krovu Gablerova domu, vyrobeným na počátku letošního roku, věnuje Nadačnímu fondu Historický Cheb.

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.