Cestovní ruch ve Francii nabírá obrátky

Nová francouzská sezona většinou začíná pařížským veletrhem Top Resa, který je významným setkání veřejného i soukromého sektoru. I letos zde byly na programu výsledky kabinetu Raffarin, který se ve svých 2 barometrech věnoval výsledkům cestovních kanceláří a cestovnímu ruchu na internetu. Nové informace přinesl také rozhovor s generálním ředitelem Atout France Christianem Mantei, poskytnutý portálu Tourmag.ocm,  a nové úkoly čekají na řadu profesionálů.

Giverny, Garten von Claude Monet, Foto: A. Sölter CRT Normandie

Francouzi mají zájem o cestování
To co potěšilo, je stoupající zájem Francouzů o cestování, kterému dávají přednost před dalšími výdaji. Četnější jsou také ti, kteří si zvolili ubytování v hotelech či jiných placených ubytovacích zařízeních. Více než třetina (77 %)  použila internet při přípravě prázdninových pobytů. To co se stává markantnější je hledání nových míst, nových zážitků. Cestovní kanceláře nejsou nějak výrazně vyděšeni stoupající rolí internetu, dobře vědí, že většina klientů se po počátečním hledání na internetu k nim nakonec dostaví. Za předpokladu, že umějí klientům ukázat přidanou hodnotu.

Slabiny cestovního ruchu zůstávají trochu stejné – závislost na počasí, nedostatek flexibility některých aktérů cestovního ruchu, nedostatečná distribuce. K silným stránkám patří například rozvoj prodeje produktů na míru. Přes 61 % cestovních kanceláří hlásí spokojenost a důvěru v budoucnost.

La Destination Impressionisme, destinační kontrakt mezi Normandii a Ile de France Paris doprovází řada kampaní. Jedna z posledních se konala na pařížském nádraží Saint-Lazare a využila dvou obrazů Claudea Moneta z Musée d Orsay.

Partnerství s řadou ministerstev
Z jiného úhlu se dívá na cestovní ruch generální ředitel Atout France, Christian Mantei, který poskytl velký rozhovor portálu Tourmag.com. Velká část rozhovoru byla věnována nedávno jmenovanému Mezirezortnímu výboru cestovního ruchu, kde zasedá více než 10 ministrů. Jejich sektory se postupně stávají, jak uvedl Christian Mantei, i sektory cestovního ruchu. „A tak vedle  2 500-3 000 profesionálů přicházejí na scénu další protagonisté s jinými horizonty, kteří se budou také starat o cestovatele, návštěvníka a turistu,“ říká Christian Mantei.

Důležité bezesporu je, že se vše koná pod patronací předsedy vlády, který také prostřednictvím mezirezortního výboru pověřil všechna ministerstva určitými úkoly s přesnými daty. A Christian Mantei uvedl také příklad nedávné zkušenosti s ministerstvem kultury, s nimiž připravovali detailně letošní kulturní sezonu. Ministerstvo kultury pak  pověřilo Atout France propagovat tuto kulturní sezonu na  mezinárodním poli a poskytlo mu na to i rozpočet. „Atout France zůstává přitom operační složkou, nástrojem státu, pod patronací ministerstva zahraničních věcí, ale v partnerství s velkým počtem ministerstev, které mohou po nás žádat četné náměty“ říká.

Velký význam je ve Francii přikládám také destinačním kontraktům dvou regionů s určitým námětem, jako je tomu v případě Normandie a Paříže Ile de France na téma impresionisms, vytvářející tak světovou značku.

Více prostředků na propagaci Francie znamená i více úkolů
I když je Francie s vývojem letošního roku spokojena, ještě před závěrem hlásí navýšení návštěvnosti (okolo 8 %), téměř u všech trhů, kromě britského a holandského, členové  řídícího  výboru cestovního ruchu v rámci Mezirezortního výboru na svém prvním zasedání, za předsednictví ministra Evropy a zahraničních věcí Jean Yves Le Driana, hovořili o nutnosti navýšení veřejných i soukromých fondů na propagaci destinace Francie. Požadavek není nový, ale zaznívá dnes mnohem výrazněji. Cílem je společně věnovat na propagaci každého mezinárodního turistu do roku 2022 jedno euro.

Hovoří se i o valorizaci gastronomie, o rozvoji portálu France Visa, který by nahradil různé informační kanály ve správě konzulátů, o podpoře nákupů zahraničních klientů zejména zlepšením vrácení daní, o rozšíření informačního pole, o France Tourism Lab, který by usnadnil zrod nových turistických nabídek, o renovaci soukromého turistického ubytování na horách i na mořském pobřeží. Informační mise sdělí své závěry ministrům 15. prosince, aby mohla padnout konečná rozhodnutí na 2. mezirezorntí radě cestovního ruchu 19. ledna 2018. Vize začíná fungovat.

Marta Jedličková

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.