„Optimistická čísla zveřejněná mezinárodní asociací ICCA jsou velmi uspokojující. Zároveň je potěšující, že se kromě Prahy ve statistice oblíbených destinací pro tyto akce objevují i naše regiony,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Česká republika tak za sebou nechala destinace jako např. Norsko, Indii či Rusko. V rámci zemí Visegrádské 4 si lépe vedlo Polsko (17. místo), naopak hůře dopadlo Maďarsko (33. místo) a Slovensko (63. místo). Na špičce žebříčku zůstávají USA (934 akcí), Německo (689 akcí) a Velká Británie (582 akcí).

Praha, kde se odehrává většina akcí, se pak umístila v celosvětovém žebříčku na 11. místě. Předčila tak metropole jako např. Řím, Stockholm  či Peking. Vedla si nejlépe i ve srovnání měst V 4 – Budapešť obsadila 16. místo, Varšava 30. místo a Bratislavě patří 120. pozice na žebříčku. Nejoblíbenějším kongresovými městy vůbec jsou Paříž, Vídeň a Barcelona.

„Kongresový turismus je významným odvětvím cestovního ruchu v České republice. Útrata delegátů mířících na kongres je až trojnásobná oproti běžnému turistovi,“ komentuje vedoucí Czech Convention Bureau Zdeněk Giormani. Průměrná útrata delegáta na meeting, vyčíslená mezinárodní asociací ICCA, je odhadována na 2228 USD, přičemž průměrná doba trvání jednoho asociačního meetingu je 3,67 dne.

Statistiky ICCA nicméně nepředstavují komplexní obraz o stavu kongresového průmyslu v ČR, protože mezinárodní asociace ICCA ve svých statistikách monitoruje pouze meetingy, která splňují tato kritéria:

1. kongres je organizován mezinárodní asociací,

2. akce rotuje mezi minimálně 3 zeměmi,

3. účast alespoň 50 delegátů.

Dle údajů Českého statistického úřadu se v hromadných ubytovacích zařízeních České republiky uskutečnilo 12 589 akcí s více než 1,3 miliony účastníků. Mezi regiony drží prim hlavní město Praha, kde se konalo přes 4000 konferenčních akcí, kterých se zúčastnilo přes 500 000 delegátů. Po Praze byly nejoblíbenějšími regiony na poli M. I. C. E. Jihomoravský a region Vysočina.

Czech Convention Bureau agentury CzechTourism propaguje Českou republiku jakožto ideální kongresovou destinaci a rovněž aktivně získává MICE akce do ČR, a to od roku 2010. Je členem pracovní skupiny, která se podílela na získání kongresu mezinárodní asociace ICCA, který proběhne letos v listopadu v Praze. Dále se kancelář v roce 2016 v rámci kampaní kandidatur podílela na 40 těchto kampaních pro pořádání mezinárodních akcí v České republice. V rámci tohoto programu Czech Convention Bureau spolupracuje s PCO (Professional Congress  Organizer) agenturami, regionálními kongresovými kancelářemi, soukromými subjekty a tzv. kongresovými ambasadory.