Asociace se zasadily o podstatné změny v novele zákona č. 159/1999 Sb.

Partnerský článek

Obě Asociace cestovního ruchu České republiky se zasadily o změny v novele zákona č. 159/1999 Sb. ve věci příspěvku-odvodu cestovních kanceláří do Garančního fondu.

Foto: Shutterstock.com

Asociace cestovního ruchu České republiky společně dlouhodobě (několik let ) jednají se státní správou ve věci obhajoby zájmů podnikatelů v cestovním ruchu – cestovních kanceláří a cestovních agentur – v rámci legislativní změny, totiž novely zákona 159/99 Sb. v nutnosti transpozice Směrnice EU do legislativy České republiky.

Návrh novely zákona č. 159/1999 Sb. prošel v prosinci 2017 prvním čtením v Poslanecké sněmovně a byl postoupen k projednání do garančního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké Sněmovny České republiky, který 31.1.2018 dopoledne zasedal za účasti prezidenta AČCKA a předsedy ACK ČR a projednával především pozměňovací návrhy novely z pera asociací cestovních kancelář, legislativní rady a MMR ČR.

Pozitivním výsledkem tohoto jednání je, že Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR dne 31. ledna 2018 přijal usnesení doručené poslancům jako tisk 12/1 s pozměňovacími návrhy, kde na základě pozměňovacího návrhu asociací cestovního ruchu mj. navrhuje změnu textace novely zákona 159/99 Sb. ve věci příspěvku-odvodu cestovních kanceláří do Garančního fondu na konečných maximálních 0,1% (z původních 0,25%) z tržeb za zájezdy a spojené cestovní služby ročně.

Zároveň zde bylo konstatováno, že by mělo do budoucna dostačovat naplnění fondu cílovou částkou ve výši 50 milionů Kč, tzn. po dosažení tohoto odvodu do GF by již nemělo docházet k dalším odvodům (pochopitelně za předpokladu, že nedojde k vyčerpání těchto prostředků).

ACK ČR a AČCKA se tedy v úzké spolupráci zasadily v případě realizace avizovaných ročních tržeb cestovních kanceláří za zájezdy a spojené cestovní služby ve výši 26 miliard Kč ročně o záchranu prostředků svých členů (ale i nečlenských podnikatelských subjektů) ve výši až 39 milionů Kč ročně.

Zdroj: AČCKA, ACK ČR

 

Jeden komentář

  1. Michal says:

    Souhlasím se zněním nadpisu. Asociace se skutečně zasadily o změnu, a to dokonce velmi významnou, když snížení GF z 0,25% na 0,1% .To je přesně 60%. Co to však ale znamená ?
    Mi z toho vychází jediné – další zákonem stanovený „poplatek“. Máme zákonné pojištění, nyní garanční fond (,který je navíc „plovoucí“ a je otázkou jak složitým legislativním procesem, se může „nenápadně zvednout“). Objeví se snad v budoucnu ještě něco dalšího? (třeba přímé potvrzení od hotelu spotřebiteli, předávané prostřednictvím CK?)

    Toto všechno se děje ve jménu větší ochrany spotřebitele. Ale je to zárukou toho, že odvětví, jako takové, bude fungovat lépe? bezpečněji? Kvalifikovaněji? Myslím že ne, a to do doby, než se stát (který, „tepe“ oficiálně fungující/ podnikající) vyřeší šedou a černou ekonomiku – lyžařské školy, které dělají zájezdy, podnikové kluby, které vozí i cizí, nejen zaměstnance, surfařské školy,… prostě všechny, kteří skládají 2 a více služeb (= dělají zájezdy) bez pojištění a koncese. …a kde je má stát hledat? stačí když by úředníci ŽÚ nebo MMR zasedli k internetu, pročetli si inzeráty, koukli na vývěsky…
    Beru onen GF za nutné zlo, které musíme tolerovat, pokud bereme CR vážně a za hospodářské odvětví. Moc rád bych však ale viděl, že MMR, ŽÚ a třeba i PČR ukážou seznamy těch, které postihlo správní řízení nebo i přímo trestní, protože dělali do našeho oboru neoprávněně. Seznamy jmenné a s vyčíslenou, udělenou a v právní moci sankcí… Cílem je vychovávat a dělat osvětu.

Napsat komentář: Michal Zrušit

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.