Amadeus: České firmy jsou s organizací firemních cest spokojené

Partnerský článek

Amadeus právě zveřejnil výsledky průzkumu „Organizace a řízení firemních cest ve velkých a středních firmách střední a východní Evropy ”. Výsledky ukázaly, že i když jsou české společnosti do značné míry spokojené s tím, jak mají organizaci firemních cest v současnosti nastavenou, pořád je v této oblasti prostor pro zlepšení.

 

 

Přestože se mezi státy střední a východní Evropy umístily v mnoha ohledech nad průměrem, například firemní cestovní politiku, která tento proces zjednodušuje, má zavedenou pouze 72 % z nich. Kromě toho pouze polovina českých společností využívá pro rezervace firemních cest specializovaná IT řešení a v každé třetí společnosti si musí zaměstnanci firemní cesty zařizovat sami. Většina společností také odmítá možnost svěřit organizaci firemních cest specializovaným agenturám. Budou si muset zaměstnanci českých podniků i nadále vyřizovat firemní cesty na vlastní pěst? Ukázalo se, že 71 % respondentů je se současnou situací spokojených a pouze 20 % má pocit, že by bylo třeba v této oblasti něco měnit. České firmy tak zaujímají nejkonzervativnější postoj ze všech zemí střední a východní Evropy, i přesto lze vypozorovat určitý pozitivní trend.

Průzkum „Organizace a řízení firemních cest ve velkých a středních firmách střední a východní Evropy” byl realizován v druhé polovině roku 2016 v 6 zemích střední a východní Evropy: České republice, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Slovensku a Maďarsku.

Jak Česká republika v tomto srovnání obstála? Zdá se, že organizace a řízení firemních cest je v českých firmách na velmi dobré úrovni, přinejmenším v porovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy. 72 % z nich již úspěšně implementovalo cestovní firemní politiku a téměř polovina používá dedikovaná IT řešení pro správu firemních cest. Avšak úroveň vyspělosti v tomto ohledu plně závisí na velikosti dané společnosti a rozpočtu vyhrazeném pro firemní cesty, který malé a střední podniky často vnímají spíše jako nezbytný výdaj, a ne jako investici. To může být příčinou, proč je oblast řízení firemních cest v některých českých společnostech stále nekoordinovaná (např. chybí cestovní politika) a zaměstnanci jsou při jejich zařizování odkázáni na své vlastní prostředky. I přesto jsou však společnosti se stávajícími řešeními v oblasti správy firemních cest do značné míry spokojeny a pouze jedna z pěti by si přála zavést nějaké změny.

Klíčová zjištění průzkumu v číslech:

  • 72 % českých společností a 62 % v ostatních zemích střední a východní Evropy má stanovenou cestovní politiku (sadu pravidel pro rezervaci služeb spojených s cestováním). Čím větší společnost, tím častěji má stanovenou sadu pravidel vztahujících se k objednávání služeb spojených s firemními cestami.
  • Nejdůležitější rozhodnutí mají častěji než v ostatních zemích střední a východní Evropy na starosti finanční ředitelé (27 %), travel manažeři (16 %) a personální oddělení (12 %).
  • Naprostá většina společností jako součást své firemní cestovní politiky rezervuje hotely (94 %); více než čtyři pětiny společností nakupují letenky (61 %) a sedm z deseti společností pojištění.
  • Polovina společností na českém trhu využívá pro rezervace a/ nebo platby za firemní cesty speciální IT řešení/ aplikace. Větší společnosti s vyššími rozpočty vyhrazenými na firemní cesty používají IT řešení/ aplikace pro rezervaci firemních cest častěji.
  • Většina společností (69 %) neplánuje v roce 2017 v organizaci a řízení firemních cest žádné úspory.
  • Nejčastějším způsobem platby za jednotlivé složky firemních cest je bankovní převod (51 %). Hned v závěsu firmy využívají hotovost vybranou formou zálohy (42 %).

Na cestě ke změnám

Tento nesjednocený způsob organizace firemních cest a absence jasně definovaných rámců, kterých by se zaměstnanci při plánování firemních cest mohli držet, vedou k tomu, že je celý proces zbytečně únavný a časově neefektivní. Takové společnosti navíc marní příležitosti k úsporám, na které by jinak mohly dosáhnout podpisem výhradních dohod s hotelovými řetězci nebo leteckými společnostmi. Díky takovému způsobu spolupráce si společnosti obvykle mohou zajistit nižší, takzvané korporátní sazby. Zdá se ale, že si podniky začínají všímat, jak nezbytná optimalizace řízení těchto procesů je.

20 % respondentů v České republice očekává změny v současném způsobu řízení firemních cest, především v oblasti dodržování firemní cestovní politiky zaměstnanci a omezení zbytečných formalit. Ukázalo se, že ve společnostech, kde byly tyto změny zavedeny (byla nastavena cestovní politika a implementovány specializované IT nástroje), je celková spokojenost s organizací a řízením firemních cest nejvyšší.

České společnosti neočekávají v roce 2017 v oblasti organizace firemních cest žádná úsporná opatření. Opačně odpověděla ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy jenom malá část respondentů (7 % vs. 28 %). Většina společností, které v roce 2017 nějaké úspory plánují, jich chce dosáhnout především snížením ceny jednotlivých cest (70 %). Jenom menšina respondentů je také otevřena zavádění nových technologických řešení a/nebo najímání externích agentur pro zajišťování organizace a řízení firemních cest. Pouze 13 % by bylo ochotných spolupracovat s externím poskytovatelem, kdyby jim to přineslo hmatatelné výsledky. Žádný z navrhovaných přínosů a výhod nepřiměl české společnosti jejich odmítavost změnit. Pokud již nějaké výhody takové spolupráce zmiňovaly, byla to častěji než v ostatních státech střední a východní Evropy optimalizace rozpočtu (33 % vs. 25 %) a výrazně méně často nastavení nabídky individuálním potřebám společnosti (15 % vs. 29 %), speciálně určená kontaktní osoba (13 % vs. 20 %) nebo přístup k aktuálním nabídkám a slevám (13 % vs. 19 %).

 

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *