ACK ČR: Jak na ochranu osobních údajů a spojené cestovní služby

Partnerský článek

Nejen novelizace zákona č. 159/1999 Sb. je velkým strašákem cestovních kanceláří a cestovních agentur v letošním roce. Hrne se na nás i nové evropské nařízení, které zasáhne téměř bez nadsázky všechny, a to nejen v oblasti cestovního ruchu.

Foto: Shutterstock

Ano, řeč je o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost již 25. května 2018. Ačkoliv se snad všude skloňuje ochrana osobních údajů, není snadné se na novou zákonnou úpravu připravit.

Asociace cestovních kanceláří ČR uspořádala dne 10. dubna 2018 pro své členy, ale i ostatní cestovní kanceláře a cestovní agentury odborný seminář GDPR, jehož cílem bylo seznámit manažery cestovních kanceláří a agentur a jejich zaměstnance s novou úpravou ochrany osobních údajů. Tento seminář, oproti podzimním turnusům, které ACK ČR také nabízela, byl mnohem více zaměřen na praktickou stránku tohoto nařízení. Zejména tedy na povinnosti, které dopadnou typicky na cestovní kanceláře a agentury v souvislosti s tzv. GDPR, jako je např. povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.

Odbornou část zaštítila opětovně spolupracující advokátní kancelář Holubová advokáti s. r. o., a to jmenovitě odborník na GDPR, advokát Štěpán Holub, a dále pak advokát Matěj Šach.

Více než 175 účastníků získalo podstatné informace, jak je vhodné si upravit všeobecné obchodní podmínky, co by měla obsahovat interní směrnice o ochraně osobních údajů a zda jsou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Neméně podstatnou součástí semináře byl také souhlas ke zpracování osobních údajů, případně poučení.

Nařízení nelze brát na lehkou váhu ani s ohledem na vlastní dodavatele, ačkoliv s nimi máte nyní uzavřen smluvní vztah, dle GDPR je vhodné promítnout toto nařízení i do dodatku, tak aby byla data zabezpečena. Současně tak, aby s nimi dodavatel pracoval pouze na základě smlouvy, dle instrukcí a taktéž se na něj vztahovala mlčenlivost. Velkou pozornost si vyžádala i kapitola o spolupráci s tzv. třetími zeměmi.

Asociace cestovních kanceláří ČR v rámci tohoto nařízení připravuje pro svou členskou základnu nejen obecný návod, jak na GDPR, ale také dílčí vzorové materiály.

Asociace cestovních kanceláří ČR připravuje i v rámci novelizace zákona č. 159/1999 Sb. odborné semináře, a to ve spolupráci s MMR ČR. Cílem seminářů je seznámit širokou podnikatelskou veřejnost s novými pravidly prodeje zájezdů a spojených cestovních služeb, která vstoupí v účinnost 1. července 2018 a ovlivní i živnostenské oprávnění cestovních kanceláří či současných cestovních agentur. Vážíme si proto odborníků z Odboru cestovního ruchu MMR za přípravu semináře, který vyjasní nejen naší členské základně nové povinnosti vyplývající z novely zákona. Součástí odborného programu bude také prezentace advokátky Kláry Dvořákové, která upozorní na další změny plynoucí z transpozice směrnice.

Mgr. Martina Košlíková

Product Development manager

ACK ČR

www.ackcr.cz

Komentovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.